dinsdag 24 april 2012

De eerste kuikens bij de Dobbe gesignaleerd

De ganzen die in en bij de Dobbe nestelen hebben de eerste kuikens uitgebroed. Drie paren Grauwe ganzen hebben jongen en één paar Nijlganzen. Die laatsten zijn eigenlijk eenden ook al heten ze ganzen. Kijk voor meer foto's op http://www.bunnymom.weblog.nl/