dinsdag 16 februari 2016

Bouw Krasse Knarrenhof pas in 2017 van start

Aa-landen:  Er dreigt opnieuw uitstel voor de komst van het Krasse Knarrenhof naar de Aa-landen. Als alles 'voorspoedig' gaat zou in het eerste kwartaal van 2017 gebouwd kunnen gaan worden, meldde wethouder Anker vanavond op vragen van de PvdA-fractie in de Zwolse gemeenteraad.

Die partij had vernomen dat er 'veranderingen in het aantal en soort woningen' waren opgetreden, terwijl eerder was gesteld dat de bouw in 2016 kon starten. "Wat is nu eigenlijk de stand van zaken?" vroeg raadslid Patty Wolthof aan wethouder Anker.

 "We zijn bezig met de laatste onderzoeken", stelde Anker. "En de laatste lijntjes worden op de kaart gezet om te kijken hoe we alles kunnen inpassen." Dat zou volgens de wethouder in goed overleg gaan met de initiatiefnemers en de beoogde bewoners.

 Dat bevreemdde Michiel van Harten van GroenLinks. Volgens hem hadden de 'krasse knarren' een heel ander gevoel bij de voortvarendheid van dit project. "Volgens hen wordt door de gemeente Zwolle hard onderhandeld over de grondprijs." En Ook D66 had die geluiden vernomen van de beoogde bewoners. "In welke fase zijn zij eigenlijk betrokken?" vroeg Sonja Pauw.

"Er wordt zeker niet de hoofdprijs gevraagd voor de grond", stelde Anker. "En mij hebben dan ook geen signalen bereikt over harde onderhandelingen. Ergens in de afgelopen 48 uur is er nog een inloopbijeenkomst geweest."

Naar verwachting komt het definitieve plan net voor, of net na de zomer in de raad.


Bron: De Stentor