maandag 3 juli 2017

Repair Café Aa-landen

Aa-landen: In onze wijk is het initiatief om ‘Repair Café Aa-landen’ te starten: met elkaar kapotte spullen een nieuw leven geven! Een duurzaam initiatief in onze veelzijdige, groene wijk!

Kennis om materialen te repareren is steeds minder algemeen beschikbaar. Er zijn echter buurtgenoten die over uitstekende kennis en handigheid beschikking om materialen te repareren. Het is vaak nóg leuker om met elkaar oplossingen te bedenken en deze ervaring te delen. Bij voldoende belangstelling kan het Repair Café Aa-landen het komend najaar van start! Doet u mee?Duurzaamheid is een aspect waar we niet meer om heen kunnen, willen we onze aardbol leefbaar houden. Verlengen van de levensduur van een product is een manier om de afvalberg te verminderen en grondstoffen beter te benutten zonder dat (milieubelastende) processen nodig zijn om weer nieuwe producten te produceren. Helaas is het steeds meer gebruikelijk om een product dat stuk is, weg te gooien. Vaak weten we niet hoe het te repareren is en winkels zijn nauwelijks ingesteld om iets te repareren. Alles dat wordt afgedankt is verlies aan (schaarse) grondstoffen of vraagt weer een nieuw (milieubelastend) proces om iets nieuws te maken.
Er zijn mensen die de vaardigheid hebben om iets weer héél te maken. Het idee achter Repair Café is om een plek en moment te hebben waar buurtgenoten met kapotte spullen in contact komen met vrijwillige reparateurs. Samen de klus klaren! Door gezamenlijk een probleem onder de loep te nemen ontstaat een plek om mét elkaar en ván elkaar te leren! Behalve je eigen kennis aanvullen of overdragen, ontmoet je andere wijkbewoners met dezelfde hobby of buurtgenoten die jou verder kunnen helpen!
Wat er gerepareerd wordt is afhankelijk van welke vrijwilligers zich aanmelden om hun kennis te delen. In de Aa-landen is een veelheid aan kennis aanwezig om elektronische of mechanische producten te repareren, fietsen te repareren, hout te bewerken, textiel te herstellen, een losse stekker repareren, of een wollen trui weer te laten stralen!Heb jij die kennis en wil je die delen, dan zijn wij op zoek naar jou! Ook andere specifieke vaardigheden zijn van harte welkom om op één dagdeel in de maand beschikbaar te stellenIn de Aa-landen is het Repair Café onder de vlag van de wijkvereniging de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA). Het zal één keer per maand geopend zijn en vindt plaats in de Bolder, bij de SWA infobalie. Deze ruimte is op vrijdag beschikbaar, openingstijden worden vóór aanvang in overleg met de vrijwilligers bepaald. Om het initiatief van start te laten gaan, is het nodig om mensen te kennen die het leuk vinden om met elkaar de aangeboden klussen te klaren. Naast handige reparateurs zoeken we ook buurtgenoten die willen coördineren of zich anderszins willen inzetten. Repair Café is een landelijk concept. Het is goed om te weten dat er via de landelijke organisatie al veel kennis en ervaring is die wordt uitgewisseld.Voor meer informatie kunt u  de facebookpagina Repair Café Aa-landen bezoeken of contact opnemen met de infobalie van de SWA 038-453 98 13.
Voor de aanloop van Repair Café Aa-landen wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring van Repair Café Stadshagen. Repair Café Aa-landen is het 5e Zwolse Repair Café initiatief. Handige reparateur, regeltante of ander talent dat je wil delen via/met het Repair Café Aa-landen?
Laat van je horen door telefonisch te reageren, of een mail te sturen  naar repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl