woensdag 17 april 2019

Voorstelling: ik heb een dode David lief

Aa-landen: Drie vrouwen Michal, Bathseba en Abisag komen bij elkaar als de oude koning David in de slaapkamer op zijn sterfbed ligt. Michal, de eerste vrouw van David is de dochter van Saul, de eerste koning van Israel. Bathseba was ooit getrouwd met Uria, een lijfwacht behorend tot Davids helden. Zij is via een affaire met David als koningin aan het hof terechtgekomen. Abisag, een Sunamitische, is de maagd die wordt uitgekozen om de oude, koude koning te verwarmen.
Deze drie vrouwen ontmoeten elkaar naast Davids slaapkamer. Deze ruimte verandert daardoor in een ketel van emoties. Macht, liefde, moederschap, haat, heldendom en verbittering schieten langs elkaar heen. Verleden, heden en toekomst betwisten elkaar de visie op werkelijkheid.Vraag blijft hoe het voor deze vrouwen is om geleefd te hebben en te leven met die ene man, van wie een zo divers beeld bestaat, variërend van brute guerrillaleider tot messiaanse gestalte. Hoe ziet hun leven er uit, wie zijn zij geworden in zijn nabijheid, door zijn afwezigheid?

Wordt Davids geloof in God gedeeld of zaait het achterdocht? Zingen ze Davids psalmen met hem mee of zijn die psalmen een toonbeeld van zijn gespletenheid. Is hun leven denkbaar zonder David? En wat is hun belang bij Davids dood?

Donderdag 9 mei 2019
De Bolder, Theaterzaal
Dobbe 29, 8032 JW ZWOLLE
Aanvang: 20.15 I zaal open 20.00
Kassa geopend vanaf 19.45