woensdag 1 april 2020

Aakwaa digitaal

Aa-landen: Vanwege de coronamaatregelen heeft de redactie van de Aakwaa besloten de april editie van het wijkblad niet te laten drukken. Het werd niet verantwoord gevonden om de 90 vrijwillige bezorgers onder de huidige omstandigheden op pad te sturen.

De Aakwaa is digitaal te lezen op de website van de S.W.A.: www.stichtingwijkgemeenschapaalanden.nl onder het kopje 'Wat doen wij'