maandag 4 juli 2016

Hervatting werkzaamheden gevels Haringvliet/Dollard

Aa-landen: Een maand geleden zijn werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels van flats aan de Dollard en Haringvliet stilgelegd. Er was nog geen ontheffing verleend door het RVO, nodig omdat er mogelijk vleermuizen in de gevels zitten. Na overleg met het RVO heeft SWZ nu toestemming gekregen om vier van de flats aan te pakken. De andere vier komen waarschijnlijk volgend jaar.

Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling.

Een maand geleden zijn de werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels stil gelegd omdat de benodigde ontheffing nog niet was verleend door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De reden was dat er winter - en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten. Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier - en plantsoorten die in het wild voorkomen.

SWZ heeft intensief overleg gehad met het RVO met als resultaat dat ontheffing onder voorwaarde is verleend. Hierdoor kunnen vier gevels nog dit jaar worden uitgevoerd en de overige vier gevels naar verwachting in het voorjaar van 2017.

De eerste vier gevels worden voor 1 augustus volledig in de steigers met doeken gezet. Als de werkzaamheden niet helemaal afgerond zijn, worden alle openingen in de spouwmuur waar vleermuizen komen dichtgezet. Dit moet voor 1 augustus gedaan zijn omdat vleermuizen daarna weer winterverblijven gaan zoeken. Als er opnieuw vleermuizen in de spouwmuur zitten, mag er niet meer gewerkt worden.

In een gevel aan de Haringvliet worden twee extra vleermuiskasten geplaatst. Gedurende de winterperiode wordt bekeken of de vleermuizen gebruik maken van deze nieuwe voorzieningen. Als blijkt dat de vleermuizen hier gebruik van maken, worden de resterende gevels in 2017 geïsoleerd. Wanneer blijkt dat er geen gebruik van wordt gemaakt, wordt er gekeken naar andere mogelijkheden.