dinsdag 6 oktober 2020

Start 'Wat wil jij beleven op Wijkboerderij de Eemhoeve'

 Aa-landen: Van de Provincie Overijssel, het Hervormd Weeshuis en de Gemeente Zwolle heeft de Eemhoeve eind 2019, met een aanvraag opgesteld door enthousiaste en betrokken wijkbewoners, subsidie gekregen voor het vergroten van de biodiversiteit en de aanleg van een natuurlijk speelterrein bij Wijkboerderij de Eemhoeve.


De plannen hebben nu definitief vorm gekregen, het werkplan is klaar en vandaag ging de eerste schop in de grond. Er is begonnen met de uitvoering van de werkplannen binnen het project “wat wil jij beleven op de Eemhoeve” een project met en door wijkbewoners!Met een klein aantal genodigden werd deze start gevierd. Monique Meijer (beheerder van de Eemhoeve) en diverse betrokkenen gaven uitleg van de plannen en daarna werd de bijeenkomst afgesloten onder het genot van een hapje en drankje.

Inmiddels is er al heel wat grond verzet en zijn de contouren van wat gaat komen al zichtbaar.