vrijdag 21 december 2018

Gemeente wil naar aardwarmte boren op Dijklanden

Aa-landen: De gemeente Zwolle gaat verder met haar plan om geothermie te gebruiken. De beste locatie daarvoor is Dijklanden (Aa-landen). Ook de bovengrondse installatie moet daar in de buurt komen te staan. De kans op aardbevingen is volgens onderzoek ‘zeer klein.’

De eerste verkennende onderzoeken naar het gebruik van geothermie zijn hoopvol. Daarom wil de gemeente Zwolle verder met het project. Dijklanden biedt de beste mogelijkheden om ondergronds naar aardwarmte te boren. Met een geothermiebron in Zwolle-Noord kunnen naar verwachting 10.000 woningen van duurzame warmte worden voorzien.Uit de Verkenning Warmtegids Zwolle blijkt dat voor een groot deel van de bestaande gebouwde omgeving in Zwolle (grofweg de woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 2005) een aansluiting op een Warmtenet een goed en duurzaam alternatief is (vanuit het oogpunt van de laagste maatschappelijke kosten) voor de huidige (aard)gasaansluitingen. Verder laat het zien welke delen van Zwolle het meest kansrijk zijn om met de aanleg van een (open) warmtenet te beginnen. Zwolle Noord wordt gezien als het meest kansrijk, gezien de leeftijd en opbouw van wijken Holtenbroek en Aa-landen.

Het winnen van aardwarmte in Zwolle-Noord is mogelijk, maar ten opzichte van een standaard geothermie-installatie zijn extra maatregelen nodig om voldoende warmtevermogen te realiseren. Een succesvol toegepaste maatregel bij andere geothermieprojecten is het verhogen
van de injectiedruk. Deze optimalisatie is als uitgangspunt genomen in de verdere haalbaarheidsstudie.

In de verkenning van de gemeente is ook gekeken naar de mogelijke risico’s op aardbevingen. Uit de uitgevoerde risicoanalyse komt dat er een zeer beperkt risico is dat het winnen van aardwarmte in Zwolle bevingen veroorzaakt. De verwachting is dat activiteiten voor het winnen van aardwarmte in de ondergrond van Zwolle niet merkbaar zullen zijn aan het oppervlak.

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

Het is niet bekend wat de kosten zijn van het project.

Bron: Zwolle Nu