dinsdag 18 december 2018

Tot 2021 stadslandbouw op Dijklanden

Aa-landen: De gemeente Zwolle stelt de locatie Dijklanden tot 2021 beschikbaar voor stadslandbouw. Het gebruik stadslandbouw is tijdelijk.

Op 23 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de locatie Dijklanden tot 2026 niet direct nodig is voor woningbouw. Vervolgens heeft de gemeente in augustus 2016 een uitvraag gedaan waarna met de hoogst scorende kandidaat gesprekken zijn gevoerd over een pachtovereenkomst. Deze gesprekken zijn in 2018 beƫindigd. Voor 2018 heeft de gemeente de locatie aan meerdere partijen afzonderlijk en tijdelijk uitgegeven.

De afgelopen periode heeft de gemeente gekeken naar andere mogelijkheden voor een langdurige invulling van het gebied. Bij de afwegingen is rekening gehouden met de uitgangspunten die horen bij de nog vast te stellen Zwolse omgevingsvisie en de voorkeur van de gemeenteraad voor agrarische en daaraan verwante functies met een meerwaarde voor de stad. De wens van de gemeente voor een goed te beheren locatie is ook meegenomen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de locatie Dijklanden voorlopig nog tijdelijk te blijven uitgeven totdat er duidelijkheid is over de uitkomst van de omgevingsvisie. Een aantal partijen heeft een aanbod ontvangen. Met dit besluit is de formele inschrijving voor het gebied beƫindigd.

Door het gebied tijdelijk uit te geven, houdt de gemeente ruimte voor ontwikkelmogelijkheden voor de locatie Dijklanden die mogelijk nog voortkomen uit de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt voor heel Zwolle bepaald hoe de thema’s groei, leefbaarheid, duurzaamheid, recreatie onderwijs, welzijn en werkgelegenheid per gebied kunnen worden ingevuld.