vrijdag 14 maart 2014

Arie Slob ondertekent Zwols seniorenkompas in Rivierenhof

Aa-landen: Op donderdag 13 maart ondertekenden drie Zwollenaren het door de ChristenUnie opgestelde ‘Zwols seniorenkompas’. ChristenUnie-partijleider Arie Slob, lokaal lijsttrekker Gerdien Rots en een bewoner van Woonzorgcentrum Rivierenhof - één van de duizenden Zwolse senioren - zetten daarmee een duidelijke lijn uit voor het seniorenbeleid in de stad.De partij van Arie Slob zet landelijk in op goede woonvoorzieningen voor ouderen en vraagt aandacht voor eenzaamheid onder een deel van de senioren. In Zwolle staat het leveren van maatwerk voor ouderen centraal in het beleid van de ChristenUnie. “Ook senioren verdienen maatwerk,” vindt lijsttrekker Rots. “De ChristenUnie wil daarom oog houden voor de specifieke wensen van deze groep Zwollenaren. Met het ondertekenen van het Zwols seniorenkompas spreken we af hoe we ervoor zorgen dat het beleid in Zwolle ook de komende vier jaar zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften.”

"We willen bijvoorbeeld dat ouderen zelf kunnen kiezen waar ze welke zorg afnemen, zodat ze zorg krijgen die bij hen past,” zegt Rots. “We investeren in het sociale netwerk van ouderen en ondersteunen mantelzorgers, omdat juist zij zo goed zijn in het geven van zorg op maat.”

De ondertekening van het Zwols seniorenkompas gebeurde op 13 maart in Woonzorgcentrum Rivierenhof. Daarna werd het Zwols seniorenkompas verspreid over de Zwolse woonzorgcentra en is het te downloaden op www.zwolleverdientmaatwerk.nl.