donderdag 27 maart 2014

Nederlands grootste populatie Sleedoornpages in Zwolle

Aa-landen: De gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en Landschap Overijssel onderzochten met hulp van 90 vrijwilligers 1000 hectare in Zwolle en omgeving op de aanwezigheid van zeldzame zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels. Op die manier wordt duidelijk welke soorten op de verschillende terreinen in Zwolle en directe omgeving aanwezig zijn. De resultaten worden gebruikt voor de ruimtelijke plannen en in het beheer van deze gebieden.Uit de onderzoeken is o.a. gebleken dat Nederlands grootste populatie Sleedoornpages zich in Zwolle bevindt en ook in de Aa-landen wordt deze prachtige zeldzame vlinder regelmatig gesignaleerd. En het ziet er naar uit dat ook dit jaar weer de vlinder in onze wijk te zien zal zijn getuige onderstaande foto waarop twee eitjes, als speldeknopjes zo klein, door de pijltjes worden aangegeven. Deze foto is een paar weken geleden aan de Eemlaan gemaakt.