donderdag 27 maart 2014

Nederlands grootste populatie Sleedoornpages in Zwolle

Aa-landen: De gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en Landschap Overijssel onderzochten met hulp van 90 vrijwilligers 1000 hectare in Zwolle en omgeving op de aanwezigheid van zeldzame zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels. Op die manier wordt duidelijk welke soorten op de verschillende terreinen in Zwolle en directe omgeving aanwezig zijn. De resultaten worden gebruikt voor de ruimtelijke plannen en in het beheer van deze gebieden.Uit de onderzoeken is o.a. gebleken dat Nederlands grootste populatie Sleedoornpages zich in Zwolle bevindt en ook in de Aa-landen wordt deze prachtige zeldzame vlinder regelmatig gesignaleerd. En het ziet er naar uit dat ook dit jaar weer de vlinder in onze wijk te zien zal zijn getuige onderstaande foto waarop twee eitjes, als speldeknopjes zo klein, door de pijltjes worden aangegeven. Deze foto is een paar weken geleden aan de Eemlaan gemaakt.woensdag 26 maart 2014

Aquarel wint Grote Zwolse Verkeersquiz 2014

Aa-landen:  Basisschool De Aquarel heeft dinsdag 25 maart de Grote Zwolse Verkeersquiz 2014 gewonnen. Tijmen Buijs en Naomi van der Hoeven hebben namens hun school de Zwolse wisselbeker in de wacht gesleept. Deze ontvingen zij samen met twee gouden medailles uit handen van wethouder René de Heer. 

De Verkeersquiz werd gehouden in Odeon onder leiding van Jochem van Gelder – bekend van Praatjesmakers. Lange tijd bleef het spannend wie er zou winnen, maar uiteindelijk versloeg De Aquarel met 1 punt verschil basisschool De Schatgraver. De leerlingen van de Aquarel waren super blij en trots want na drie jaar op de tweede plaats te zijn geëindigd werd dit jaar de hoofdprijs gehaald. De prijs voor het mooiste spandoek ging naar De Vlieger 2. 

De strijd begon met de voorrondes waaraan 30 Zwolse scholen deelnamen. De acht scholen die de vragenlijsten het beste hadden ingevuld, mochten vervolgens meespelen in de halve finales vandaag in Odeon. Van elke school speelden de twee beste leerlingen mee, terwijl hun klasgenoten hen aanmoedigden vanuit de zaal met zelfgemaakte spandoeken. In de finale bleken de leerlingen van De Aquarel uiteindelijke de beste kennis van verkeersregels en verkeersinzicht te hebben. 

Zwolle is een echte fietsstad en genomineerd voor de titel Fietsstad 2014. De gemeente werkt al sinds de jaren ’70 aan het verbeteren van het fietsklimaat en dus ook aan de fietsveiligheid. Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom vindt de gemeente Zwolle het belangrijk dat basisschoolleerlingen verkeerseducatie krijgen en leren hoe ze zich op een veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Dankzij de verkeersquiz zijn kinderen meer gemotiveerd mee te doen, omdat ze graag willen winnen. En scholen worden hierdoor gestimuleerd goede verkeerslessen aan te bieden.

De Grote Zwolse Verkeersquiz is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door de gemeente Zwolle en Tref-ik verkeersadvies en is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

maandag 24 maart 2014

Ronald Mulder start 'DrinkWaterWeek' op Werkschuit

Aa-landen:  Maandag 24 maart is het project 'Water' op de Zwolse basisscholen van start gegaan. In onze wijk was Olympiër Ronald Mulder degene die op OBS De Werkschuit het 'startschot' gaf. Maar eerst vertelde hij dat hij in zijn bidon nooit en te nimmer sportdrank of andere fris zou doen omdat dat heel veel suiker en kleurstoffen bevat. Meestal drinkt hij gewoon water.


In twee grote glazen vazen werd vergeleken hoeveel kinderen ongezond drinken mee naar school namen en hoeveel er gezond drinken hadden. Tweederde van de kinderen kreeg ongezond drinken mee van thuis. Het is de bedoeling daar verandering in te gaan brengen. Aan het einde van de projectweek wordt gekeken of er verandering in is gekomen.

De officiële starthandeling werd samen met de jongste en oudste leerling van de school uitgevoerd. Met een hogedrukreiniger werd het logo op het schoolplein gespoten. Tot slot werd er door de kinderen een dans gedaan. In de klas kregen alle kinderen een bidon. Het project zal nog tot 15 april duren en zal o.a. met een tentoonstelling van alle werkstukken worden afgesloten.
De DrinkWaterWeek is een initiatief van hogeschool Windesheim en de GGD IJsselland in het kader van Zwolle Gezonde Stad

Een uitgebreider verslag zal in de Aakwaa komen te staan.zondag 16 maart 2014

Aanhouding i.v.m. onnodig 112 bellen

Aa-landen: In de vroege ochtend van zondag 16 maart werd in haar woning aan de Polbeek een 38-jarige vrouw aangehouden voor het onnodig bellen van het alarmnummer 1-1-2.

De vrouw had eerder die nacht meerdere keren naar de meldkamer gebeld zonder iets te zeggen. Politieagenten gingen daarop naar de woning om te zien of er iemand hulp nodig had. Zij troffen de vrouw in de woning aan, maar er bleek geenszins sprake van een noodsituatie. De vrouw kreeg daarop een waarschuwing over het onnodig bellen van de alarmcentrale, waarna de agenten hun weg vervolgden. De vrouw wist echter van geen ophouden en belde opnieuw meerdere malen met het alarmnummer. Daarop zijn de agenten teruggekeerd om de vrouw aan te houden. Op het bureau verzette ze zich behoorlijk en sloeg en schopte ze een van de agenten. De vrouw is voor nader onderzoek ingesloten.

vrijdag 14 maart 2014

Arie Slob ondertekent Zwols seniorenkompas in Rivierenhof

Aa-landen: Op donderdag 13 maart ondertekenden drie Zwollenaren het door de ChristenUnie opgestelde ‘Zwols seniorenkompas’. ChristenUnie-partijleider Arie Slob, lokaal lijsttrekker Gerdien Rots en een bewoner van Woonzorgcentrum Rivierenhof - één van de duizenden Zwolse senioren - zetten daarmee een duidelijke lijn uit voor het seniorenbeleid in de stad.De partij van Arie Slob zet landelijk in op goede woonvoorzieningen voor ouderen en vraagt aandacht voor eenzaamheid onder een deel van de senioren. In Zwolle staat het leveren van maatwerk voor ouderen centraal in het beleid van de ChristenUnie. “Ook senioren verdienen maatwerk,” vindt lijsttrekker Rots. “De ChristenUnie wil daarom oog houden voor de specifieke wensen van deze groep Zwollenaren. Met het ondertekenen van het Zwols seniorenkompas spreken we af hoe we ervoor zorgen dat het beleid in Zwolle ook de komende vier jaar zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften.”

"We willen bijvoorbeeld dat ouderen zelf kunnen kiezen waar ze welke zorg afnemen, zodat ze zorg krijgen die bij hen past,” zegt Rots. “We investeren in het sociale netwerk van ouderen en ondersteunen mantelzorgers, omdat juist zij zo goed zijn in het geven van zorg op maat.”

De ondertekening van het Zwols seniorenkompas gebeurde op 13 maart in Woonzorgcentrum Rivierenhof. Daarna werd het Zwols seniorenkompas verspreid over de Zwolse woonzorgcentra en is het te downloaden op www.zwolleverdientmaatwerk.nl.

dinsdag 11 maart 2014

Celeanum ondertekent VEVO convenant

Aa-landen: Gymnasium Celeanum ondertekent woensdag 12 maart het VEVO-convenant met de gemeente. Met de ondertekening verplicht de school zich om de leerlingen te onderwijzen in veiliger verkeersdeelname. Het VEVO – convenant is een initiatief van het ROV Oost Nederland, het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost Nederland. Zij bieden allerlei projecten aan op het gebied van voorlichting en educatie aan middelbare scholen. Veel scholen hebben het convenant inmiddels al ondertekend.

Het convenant regelt dat de provincie Overijssel – via het ROV Oost Nederland – en de gemeente Zwolle zorgdragen voor de middelen om het verkeersonderwijs mogelijk te maken. De scholen zelf organiseren de wijze waarop de leerlingen het best onderwezen kunnen worden in verkeersveilig gedrag. In het convenant worden daarover praktische afspraken gemaakt. Zo stellen deelnemende scholen een verkeerscoördinator aan en krijgt verkeerseducatie een vaste plek in het onderwijsprogramma. Het streven van Zwolle en Overijssel is om uiteindelijk alle Zwolse scholen voor voortgezet onderwijs te bereiken met het verkeerseducatieprogramma. Het Celeanum is inmiddels de 12e school die het convenant ondertekent.

 Namens de gemeente Zwolle tekent Wethouder Rene de Heer, hij is verantwoordelijk voor verkeer en infrastructuur. Namens Celeanum ondertekent mevrouw B. Broekman-Gerritsen zij is conrector van de school. Gedeputeerde G.J. Kok, voorzitter van ROV Oost Nederland ondertekent het convenant namens ROV Oost Nederland, hij doet dit op een later moment omdat hij niet bij de ondertekening aanwezig is.  

Driezorg organiseert ‘De Elfstedentocht van 2014’

Aa-landen: ‘It giet oan!’ Tijdens de Nationale Week van Zorg en Welzijn, van 10 t/m 15 maart a.s. zet Driezorg haar deuren open voor het publiek. Met als centraal thema ‘De Elfstedentocht van 2014’ nodigt zij bezoekers van harte uit om een kijkje te nemen in het hart van zorg en welzijn.
Op alle locaties ligt een stempelkaart klaar, waarop bezoekers hun bezoek kunnen laten afstempelen. Bij 5 of meer stempels is er een leuke attentie, passend bij het thema. 10 stempels geeft kans op de hoofdprijs: een overnachting in één van de Friese Elfsteden!

De locaties zijn geopend op:

Datum:
Tijd:
Locatie*:
Dinsdag 11 maart
10.00-12.00 uur
Woonzorgcentrum De Havezate
Dinsdag 11 maart
13.00-17.00 uur
Woonzorgcentrum Westenhage
Dinsdag 11 maart
13.00-17.00 uur
Driezorgwoningen de Wendakker
Dinsdag 11 maart
13.00-17.00 uur
Driezorgwoningen Ensemble
Woensdag 12 maart
10.00-12.00 uur
Woonzorgcentrum Hof van Blom
Woensdag 12 maart
14.00-16.30 uur
Driezorgwoningen Arcadia
Donderdag 13 maart
10.00-14.00 uur
Woonzorgcentrum De Kievitsbloem
Donderdag 13 maart
14.00-17.30 uur
Woonzorgcentrum Berkumstede/De Wissel
Vrijdag 14 maart
10.00-13.00 uur
Woonzorgcentrum Rivierenhof
Vrijdag 14 maart
14.30-20.00 uur
Woonzorgcentrum Fermate
 * In verband met herontwikkeling van de locatie maakt woonzorgcentrum De Venus geen onderdeel uit van de Elfstedentocht.

Elke locatie heeft een eigen programma. Van sneeuwballen gooien tot klunen en van oud-Hollandse spelen tot een heuse sprokkeltocht. Uiteraard mag ook de koek & zopie niet ontbreken en kunt u eveneens terecht voor informatie over wonen, welzijn, zorg, vacatures, opleidingen of stage/vrijwilligerswerk. Voor een actueel overzicht van activiteiten per locatie, kijk op www.driezorg.nl/weekzorgwelzijnHet Elfstedentocht-thema komt voort vanuit het verandertraject van Driezorg. Vanuit dit traject is in 2013 een filmpje gemaakt, waarin de organisatie haar plannen en ambities voor de toekomst presenteert: Driezorg wil niet alleen goede zorg bieden, het moet ook weer leuk worden in de zorg. Oftewel: minder regels, richtlijnen en protocollen en (nog) méér ruimte voor ‘aandacht van mens tot mens’. Daar is en gaat de organisatie de komende jaren mee aan de slag! Nieuwsgierig, bekijk het veranderfilmpje op www.driezorg.nl/elfstedentocht.