vrijdag 21 december 2018

Gemeente wil naar aardwarmte boren op Dijklanden

Aa-landen: De gemeente Zwolle gaat verder met haar plan om geothermie te gebruiken. De beste locatie daarvoor is Dijklanden (Aa-landen). Ook de bovengrondse installatie moet daar in de buurt komen te staan. De kans op aardbevingen is volgens onderzoek ‘zeer klein.’

De eerste verkennende onderzoeken naar het gebruik van geothermie zijn hoopvol. Daarom wil de gemeente Zwolle verder met het project. Dijklanden biedt de beste mogelijkheden om ondergronds naar aardwarmte te boren. Met een geothermiebron in Zwolle-Noord kunnen naar verwachting 10.000 woningen van duurzame warmte worden voorzien.Uit de Verkenning Warmtegids Zwolle blijkt dat voor een groot deel van de bestaande gebouwde omgeving in Zwolle (grofweg de woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 2005) een aansluiting op een Warmtenet een goed en duurzaam alternatief is (vanuit het oogpunt van de laagste maatschappelijke kosten) voor de huidige (aard)gasaansluitingen. Verder laat het zien welke delen van Zwolle het meest kansrijk zijn om met de aanleg van een (open) warmtenet te beginnen. Zwolle Noord wordt gezien als het meest kansrijk, gezien de leeftijd en opbouw van wijken Holtenbroek en Aa-landen.

Het winnen van aardwarmte in Zwolle-Noord is mogelijk, maar ten opzichte van een standaard geothermie-installatie zijn extra maatregelen nodig om voldoende warmtevermogen te realiseren. Een succesvol toegepaste maatregel bij andere geothermieprojecten is het verhogen
van de injectiedruk. Deze optimalisatie is als uitgangspunt genomen in de verdere haalbaarheidsstudie.

In de verkenning van de gemeente is ook gekeken naar de mogelijke risico’s op aardbevingen. Uit de uitgevoerde risicoanalyse komt dat er een zeer beperkt risico is dat het winnen van aardwarmte in Zwolle bevingen veroorzaakt. De verwachting is dat activiteiten voor het winnen van aardwarmte in de ondergrond van Zwolle niet merkbaar zullen zijn aan het oppervlak.

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt.

Het is niet bekend wat de kosten zijn van het project.

Bron: Zwolle Nu

dinsdag 18 december 2018

Tot 2021 stadslandbouw op Dijklanden

Aa-landen: De gemeente Zwolle stelt de locatie Dijklanden tot 2021 beschikbaar voor stadslandbouw. Het gebruik stadslandbouw is tijdelijk.

Op 23 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de locatie Dijklanden tot 2026 niet direct nodig is voor woningbouw. Vervolgens heeft de gemeente in augustus 2016 een uitvraag gedaan waarna met de hoogst scorende kandidaat gesprekken zijn gevoerd over een pachtovereenkomst. Deze gesprekken zijn in 2018 beƫindigd. Voor 2018 heeft de gemeente de locatie aan meerdere partijen afzonderlijk en tijdelijk uitgegeven.

De afgelopen periode heeft de gemeente gekeken naar andere mogelijkheden voor een langdurige invulling van het gebied. Bij de afwegingen is rekening gehouden met de uitgangspunten die horen bij de nog vast te stellen Zwolse omgevingsvisie en de voorkeur van de gemeenteraad voor agrarische en daaraan verwante functies met een meerwaarde voor de stad. De wens van de gemeente voor een goed te beheren locatie is ook meegenomen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de locatie Dijklanden voorlopig nog tijdelijk te blijven uitgeven totdat er duidelijkheid is over de uitkomst van de omgevingsvisie. Een aantal partijen heeft een aanbod ontvangen. Met dit besluit is de formele inschrijving voor het gebied beƫindigd.

Door het gebied tijdelijk uit te geven, houdt de gemeente ruimte voor ontwikkelmogelijkheden voor de locatie Dijklanden die mogelijk nog voortkomen uit de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt voor heel Zwolle bepaald hoe de thema’s groei, leefbaarheid, duurzaamheid, recreatie onderwijs, welzijn en werkgelegenheid per gebied kunnen worden ingevuld.

zondag 16 december 2018

Voetganger aangereden bij WinkelcentrumAa-landen: Bij een aanrijding op de parkeerplaats van winkelcentrum Aa-Landen aan de Dobbe is zaterdag 15 december een voetganger gewond geraakt.


Het slachtoffer werd door een personenauto geschept. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 
Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Creatieve diversiteit op KerstCreatiefBeurs S.W.A.

Aa-landen: Gisteren was het weer tijd voor de jaarlijkse KerstCreatiefBeurs in MFC De Bolder. Rond de 100 tafels vol creatieve maaksels van zo'n 35 standhouders stonden uitgestald om van eigenaar te wisselen. Honderden bezoekers hebben de beurs bezocht en er klonken tevreden geluiden van zowel bezoekers als standhouders.
Ook de kerstmarkt in het winkelcentrum werd druk bezocht.zondag 9 december 2018

Kerstmarkt Eemhoeve druk bezocht

Aa-landen: Vandaag trapte wijkboerderij  De Eemhoeve af met de eerste kerstmarkt in onze wijk. Het was lekker druk en de weergoden lieten het niet al te nat worden en de zon scheen zelfs af en toe. Begin van de middag waren alle oliebollen al uitverkocht evenals de snert. Het toegestroomde publiek liet zich de verwarmende versnaperingen goed smaken. De kinderen zochten de warmte op van de vuurkorf om er broodjes te bakken of gingen knutselen in de binnenruimte. Buiten stonden diverse kraampjes waar menigeen zijn kooplust kon bevredigen.