vrijdag 28 oktober 2016

Discussie rol wethouder Anker over vergunning antennemast

Aa-landen: In het debat van de raadsvergadering van de gemeente Zwolle op maandag 24 oktober j.l., ging wethouder Anker (ruimtelijke ordening) diep door het stof voor de fouten die gemaakt zijn in het proces rond de verleende vergunning voor de zendmast in park Aa-landen. Verschillende fracties uitten stevige kritiek op de rol van wethouder en ambtenaren en vooral het gebrek aan regie in dit proces.
Nu blijkt dat er toch nog een beroepsprocedure gestart is tegen het besluit tot vergunning, lijkt het erop dat de kogel nog steeds niet door de kerk is en dit ook nog wel enige tijd kan gaan duren. Enkele partijen vragen zich dan ook hardop af of dit niet de ruimte geeft om toch met alle betrokkenen op zoek te gaan naar een alternatief. Hierbij lijkt het bewegen van SWZ en haar flatbewoners, om de antennes toch op het dak van de flat aan de Dollard in stand te houden, het meest voor de hand liggend.
Dhr. Slijkhuis (PVDA) sloot af met de opmerking dat het goedkeuren van het nieuwe bestemmingsplan dat daarin expliciet het plaatsen van communictieapparatuur zal toelaten, voorbarig is, zolang de vergunning voor de zendmast niet definitief is.

donderdag 27 oktober 2016

Bouw Krasse Knarrenhof opnieuw uitgesteld

Aa-landen: Weer is de bouw van het seniorenhofje van de stichting Krasse Knarren uitgesteld. De bouw moet nu april volgend jaar beginnen. Het eerder gestelde doel van begin 2017 wordt niet gehaald.
Een wijziging van het bestemmingsplan was de laatste drempel voor het project. Die is nu genomen, de gemeenteraad stemde maandag unaniem in. Toch moeten de meer dan 200 wachtenden nog een keer extra geduld opbrengen. Pas in april begint de bouw van de Krasse Knarrenhof, zeven jaar nadat de stichting met het idee kwam.
Zo zou het Krasse Knarrenhofje in de Aa-landen eruit moeten gaan zien. Illustratie Inbo


Het klonk toen zo mooi. Een hofje voor vijftigplussers met een gemeenschappelijke tuin- en hobbyruimte zodat ouderen op elkaar kunnen letten. Het vinden van een geschikte plek in overleg met de gemeente bleek toen al een hele kluif. Na lang onderhandelen werd de grond van het voormalige Aa-badterrein verkocht aan de stichting.

De start van de bouw leek toen in zicht, maar werd steeds gedwarsboomd. Omwonenden bemoeiden zich flink met het proces. Tot zes keer toe ging de stichting in gesprek met de buurt. „Onze vasthoudendheid werd maandag ook geprezen door de raad”, zegt Peter Prak, projectleider van de Krasse Knarrenhof. De vertraging van de bouw is niet alleen vervelend, maar kan er zelfs voor zorgen dat sommige leden nooit in de Krasse Knarrenhof terecht komen, zegt Prak: „Ons oudste lid is nu 89 jaar. Hij zei laatst tegen me: ‘ik moet negentig jaar worden om het nog mee te maken.’ Dat heb ik dus maar gelijk met hem afgesproken.” De omwonenden hebben nu nog zeven weken om hun bezwaar opnieuw in te dienen bij de raad. Echte zekerheid is er dus nog steeds niet volgens Prak. „Pas over zeven weken gaat bij ons de vlag uit.”

Bron: Stentor


Tweedehands kinderkledingbeurs Kledinglijn4

Aa-landen: Op zaterdag 12 november 2016 organiseert Kledinglijn4 weer een tweedehands kinderkledingbeurs van 10.00 – 12.00 uur. De kledingbeurs zal gehouden worden op de Golfslag, Arne 1.

Kledinglijn4 is een gezamenlijk project van InteraktContour, FRION, RIBW Groep Overijssel en Driezorg.

Eigen creaties showen of verkopen op KerstCreatiefbeurs

Aa-landen: Op zaterdag 10 december organiseert de S.W.A., uw wijkvereniging, weer de jaarlijkse KerstCreatiefbeurs. Er zijn nog enkele tafels beschikbaar dus wanneer u creatief bent  (dat hoeft niet kerst-gerelateerd te zijn) en u wilt dit graag laten zien of verkopen aan anderen, dan is dit uw kans.


Stamppot eten in de Bolder voor goed doel

Aa-landen: Op 29 december 2016 is er een weer de mogelijkheid om het jaar gezellig met elkaar af te sluiten. En u steunt dan ook nog een goed doel. Want in Augustus 2017 wil Projectgroep Water en Eten voor Zambia, via Stichting Afrika 2007 Zwolle, bij een tweetal scholen daar een waterput maken en groentetuinen aanleggen. De regering in Zambia heeft dit wettelijk verplicht, maar het bijbehorende geld om de tuinen te maken, wordt er dan weer niet bij geleverd….

Daarom probeert de Projectgroep met het houden van dit Stamppotfestijn (en andere ludieke acties), 20.000 euro bij elkaar te krijgen, zodat ongeveer 500 schoolkinderen hun tuintje kunnen aanleggen.

Kom daarom met uw hele vriendenkring of buurt naar de Bolder en geniet van het eten, de sfeer, en krijg bovendien meer informatie over dit project in Zambia. En misschien kunt U nog wat leuks bemachtigen bij de kraampjesmarkt.De eerste ronde van het buffet is om 17.00 uur en de tweede om 18.30 uur.
Kosten 8 euro per persoon. Kinderen van 4 tot 12 jaar 5 euro.
U kunt zich opgeven via: afrika2007zwolle@hotmail.com  of per telefoon bij Esther 038-2307847. Dit kan tot 27 december.
Graag vermelden: uw naam, het aantal personen en welke tijd u wilt komen.

Het is ook mogelijk om een tafel voor een groep te reserveren, of zelfs de maaltijd bij u thuis te laten bezorgen (tussen 18.00 en 19.00 uur op 29 december).

Op de website www.afrika2007zwolle.nl vindt u nog veel meer informatie over de Stichting.

Open Deur Dienst Sionskerk

Aa-landen: Op 13 november a.s. is er weer een OpenDeurDienst in de Sionskerk aan de Glanerbeek. Dit is tevens de laatste van het seizoen.

Het is een dienst waarin er allemaal liederen zullen worden gezongen uit de bekende Johan de Heer bundel. Gerwin van der Plaats uit Kampen zal het orgel laten juichen en iets vertellen over "Grijp het eeuwige leven".

Aanvang: 16.00 uur

Kerstpakkettenactie Zwolle vraagt hulp aan Aa-landers

Aa-landen: Kerst ligt nog ver in het verschiet maar er wordt nu al hard gewerkt aan de Kerstpakkettenactie Zwolle. Dit vrijwilligersproject zal in de decembermaand ook in de Aa-landen van zich laten horen. Lijkt het u leuk om samen met anderen zinvol én gezellig bezig te zijn? En om Zwollenaren te helpen die het minder hebben? Doe dan mee en geef 2 uur van uw tijd weg aan deze actie.
De Kerstpakkettenactie Zwolle maakt 1750 gezonde feestpakketten. Deze zijn voor bijvoorbeeld de Voedselbank en de daklozenopvang. Wist u dat er vorig jaar 700 Zwolse vrijwilligers hebben meegedaan? Er zijn toen 35.340 producten ingezameld en er is voor € 9.613,29 aan giften gegeven.

Aa-landers die tijd willen vrijmaken om te helpen, zijn hartelijk welkom. Het is leuk om dit met elkaar te doen als buren, vrienden of als straatbewoners samen. Via het online inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl kunt u zichzelf - of als groep - inschrijven voor een klus die maximaal 2 uur duurt.
Eén van de organisatoren van de actie, Jan de Beer, vertelt: “Onze kracht is dat we allemaal vrijwilligers zijn. Niemand ontvangt een vergoeding want elke cent wordt besteed aan het goede doel. Alle organisatoren hebben een drukke baan en we steken onze vrije tijd vrijwillig in dit project. Alleen doordat we zo effectief samenwerken als organisatie én als Zwollenaren onderling, kunnen we de actie op deze manier succesvol vormgeven. Ook werken we samen met hulporganisaties en de gemeente.”

Kijk voor meer informatie op www.kerstzwolle.nl. Hierop vindt u aanbevelingen van onder anderen PEC Zwolle, René Froger en het college van B&W.

Winnaars prijsvraag Icare op open Dag S.W.A.

Aa-landen: Ook dit jaar was Icare Aa-landen weer aanwezig op de jaarlijkse Open dag van wijkvereniging SWA, naast informatie over de verschillende soorten zorg die Icare verleent was er weer een leuke prijsvraag voor de bezoekers georganiseerd.

De prijsvraag luidde: In welk jaar is Icare gestart met verpleging en verzorging in de wijk Aa-landen? Er zijn meerdere mensen die het goede antwoord hebben gegeven en daaruit zijn 2 winnaars getrokken die een mooie bos bloemen en een Icare paraplu in ontvangst mogen nemen. Het antwoord was 1990. De winnaars zijn: BERT POST EN DE HEER DOEJAAREN.

zondag 23 oktober 2016

Schoorsteenbrand Zoom

Aa-landen: De brandweer moest vanavond in actie komen bij een schoorsteenbrand in de woning aan de Zoom.

De situatie was snel onder controle, nadat de brandweer de schoorsteen had geveegd. Verdere actie was niet nodig. De brand en de komst van de hulpdiensten trokken veel bekijks in de straat.

vrijdag 14 oktober 2016

Inbraak school

Aa-landen: De politie heeft twee mannen aangehouden voor in inbraak bij een school aan de Rijnlaan in de Aa-landen. Ze hebben vermoedelijk een spaarvarkentje ontvreemd.

Bij de politie kwam rond middennacht van 12 op 13 oktober een melding van rare geluiden bij een school aan de Rijnlaan in Zwolle. Agenten ontdekten dat er was in gebroken en troffen in de omgeving van een verbroken raam een golfballetje aan. Door de melder die de politie had gewaarschuwd werd een signalement doorgegeven van twee personen die weg waren gerend. De agenten zagen over de Biesbosch in Zwolle twee mannen oversteken, de Vlist in. De mannen voldeden aan het opgegeven signalement en werden daarom gecontroleerd.

De mannen, 23 en 24 jaar uit Zwolle, hadden meerdere antecedenten achter hun naam staan. De agenten wilden daarom ook de inhoud van de rugzak, die één van de mannen bij zich had, bekijken. Daar troffen ze onder andere golfballetjes in aan. Tevens had één van de mannen nog een openstaand arrestatiebevel waarvoor hij nog 27 dagen in de gevangenis moest zitten. De beide mannen zijn aangehouden omdat zij verdacht worden van inbraak.

De directrice heeft aangifte gedaan van inbraak en mist onder andere een spaarvarkentje met inhoud. De twee mannen zijn in verzekering gesteld voor nader onderzoek.

donderdag 13 oktober 2016

Tweedehands kledingbeurs van Kledinglijn4

Aa-landen: Kledinglijn4 houdt op donderdag 20 oktober een tweedehands kledingbeurs van 11.00 tot 15.00 uur in Wijkcentrum de Bolder aan de Dobbe 29.

Kledinglijn 4 is een gezamenlijk project van InteraktContour, RIBW Groep Overijssel, Frion en Driezorg. “Bezoekers kunnen vast iets van hun gading vinden in het aanbod van dames – en herenkleding, feestkleding, accessoires en schoenen.

vrijdag 7 oktober 2016

Afscheid Mien Diender

Aa-landen: Na acht jaar als beheerder van de Bolder werkzaam te zijn geweest, heeft Mien Diender op donderdag 6 oktober afscheid genomen. Eerder dit jaar had zij al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.


De diverse sprekers stonden stil bij het feit dat zij in 2014 werd getroffen door slokdarmkanker en hoe zij dat moedig heeft overwonnen en dat het een wonder mag heten dat zij dit afscheid nog zo kan vieren. Het was een gezellig feest met een vrolijke Mien als stralend middelpunt.