vrijdag 28 oktober 2016

Discussie rol wethouder Anker over vergunning antennemast

Aa-landen: In het debat van de raadsvergadering van de gemeente Zwolle op maandag 24 oktober j.l., ging wethouder Anker (ruimtelijke ordening) diep door het stof voor de fouten die gemaakt zijn in het proces rond de verleende vergunning voor de zendmast in park Aa-landen. Verschillende fracties uitten stevige kritiek op de rol van wethouder en ambtenaren en vooral het gebrek aan regie in dit proces.
Nu blijkt dat er toch nog een beroepsprocedure gestart is tegen het besluit tot vergunning, lijkt het erop dat de kogel nog steeds niet door de kerk is en dit ook nog wel enige tijd kan gaan duren. Enkele partijen vragen zich dan ook hardop af of dit niet de ruimte geeft om toch met alle betrokkenen op zoek te gaan naar een alternatief. Hierbij lijkt het bewegen van SWZ en haar flatbewoners, om de antennes toch op het dak van de flat aan de Dollard in stand te houden, het meest voor de hand liggend.
Dhr. Slijkhuis (PVDA) sloot af met de opmerking dat het goedkeuren van het nieuwe bestemmingsplan dat daarin expliciet het plaatsen van communictieapparatuur zal toelaten, voorbarig is, zolang de vergunning voor de zendmast niet definitief is.