zondag 25 januari 2015

Koning winter op bezoek

Aa-landen: Heel even was het een witte wereld in onze prachtige wijk. Een kleine impressie:
donderdag 15 januari 2015

Lezen op een Strobaal

Aa-landen: Kinderen uit groep 3 t/m 6 van basisscholen in de Aa-landen gaan samen met senioren van Driezorg maandelijks aan de slag met taal en boeken. ‘Lezen op een Strobaal' is de naam van dit project, een initiatief van Stadkamer (voorheen Bibliotheek Zwolle), Travers Welzijn en woonzorgcentrum Driezorg in de Aa-landen. Op 24 maart van 15.30 tot 16.30 uur komen jong en oud voor de eerste maal samen op de wijkboerderij Eemhoeve.

Op 24 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni vinden er bijeenkomsten plaats voor senioren en basisschoolkinderen uit de Aa-landen, waarin ze samen aan de slag gaan met taal, lezen en boeken. Het programma bestaat uit activiteiten als voorlezen, praten over een boek, zingen, een spelletje doen en op de boerderij rondkijken. Travers Welzijn zorgt voor de begeleiding van de activiteiten. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema. Op 24 maart is het thema ‘voorjaar', waarbij de deelnemers kijken bij de jonge dieren op de wijkboerderij Eemhoeve. De bijeenkomsten hebben als doel kinderen en senioren actief te betrekken bij de wijk en de samenleving en wederzijds respect te bevorderen. Daarnaast worden de taalbeleving en het taalgebruik van de kinderen gestimuleerd. En het is vooral ook gezellig om met elkaar bezig te zijn!

De vaste groep bestaat uit enkele senioren en acht kinderen. Senioren en kinderen die graag willen deelnemen, kunnen zich voor 1 maart opgeven. Bewoners van centrum Driezorg melden zich intern bij Cora van de Steeg, kinderen kunnen voor aanmelden of meer informatie terecht bij Francine Taat, via eemhoeve@travers.nl.

zaterdag 10 januari 2015

Wijkdialoog Aa-landen op 28 januari

Aa-landen: De wijkwethouder nodigt je uit voor de  wijkdialoog Aa-landen. Bepaal mee wat er in jouw buurt gebeurt! En doe mee! Hoe houden we de Aa-landen prettig om te wonen? Wat kunnen we verbeteren? En wat kunnen we samen oppakken? Actuele thema’s die in jouw wijk spelen zijn openbaar vervoer, vrijwilligerswerk en onderhoud van de openbare ruimte. Over deze thema’s gaat de gemeente graag met je in gesprek op de wijkdialoog Aa-landen op woensdag 28 januari!

Welke vragen worden er besproken?
• Openbaar vervoer staat onder druk. Hoe kan het anders en beter?
• Veel mensen in de wijk doen of willen iets voor elkaar en de wijk doen. Wat vinden vrijwilligers belangrijk?Hoe breng je vraag en aanbod samen?
• Het beheer van de openbare ruimte willen we meer en beter laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de wijk. Maar er moet ook bezuinigd worden. Welke keuzes maken we?

Kom en praat mee over hoe we dat gaan aanpakken en welke bijdrage jij daar aan kunt leveren!
Tijdens de bijeenkomst worden ook de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek 2014 bekend gemaakt. Daarnaast geeft Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel inzicht in de Maatschappelijke trends en de invloed daarvan op onze directe leefomgeving.

Je bent van harte welkom in wijkcentrum De Bolder (Dobbe 29), vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, rond 22.00 sluiten we af. Neem vooral je buren mee! Graag tot 28 januari!

Filip van As, Wijkwethouder

In de ‘Maand van de Buurt’ (28 jan t/m 5 maart) vinden in alle Zwolse wijken weer wijkdialogen plaats. Meer weten of de resultaten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek inzien? www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt

woensdag 7 januari 2015

Verhoging geluidswal Grevelingen

 Aa-landen: Dinsdagavond 6 januari hebben de bewoners van de Grevelingen, die direct achter de geluidswal wonen, met medewerkers van de gemeente gesproken over de mogelijkheden om de geluidswal te verhogen. Een groot deel van de bewoners heeft hierom gevraagd, omdat de geluidsoverlast de laatste jaren is toegenomen. Oorzaken daarvan zijn volgens de bewoners: de toegenomen verkeersdruk en inzakking van de wal.


Er is afgesproken dat in het voorjaar de wal voor een groot deel wordt verhoogd door grond aan te vullen. Dit wordt gelijk gedaan met toch al geplande onderhoudswerkzaamheden. In het voorjaar zal met de bewoners verder worden gesproken over de nieuwe beplanting van de wal.