zondag 28 juli 2019

Massale vissterfte Dobbevijver dreigt

Aa-landen: Het Waterschap WDODelta probeert vissterfte in de Dobbe-vijver te voorkomen. Er is een pomp geplaatst om zuurstofrijk water uit de Westerveldse Aa de vijver in te pompen.

Vorig jaar augustus legden de vissen in de Dobbe-vijver  nog massaal het loodje door het gebrek aan zuurstof in het water. De oorzaak was toen ook de aanhoudende hitte en het tekort aan regen.

vrijdag 26 juli 2019

Tips gevraagd over poging tot inbraak

Aa-landen: Op donderdag 9 mei 2019 rond de klok van 03.30 uur  probeert een persoon in te breken bij een rijtjeswoning aan de Scheldelaan in Zwolle.

foto: politie

Op camerabeelden is te zien dat deze persoon, in een gewatteerde jas met capuchon, door de achtertuin naar de achterdeur loopt en in de tuin en bij de schuur rommelt.

Heeft u tips in deze zaak? Informeer de politie dan via het online tipformulier.

maandag 22 juli 2019

Brandalarm Haringvliet

Aa-landen: In de nacht van zondag op maandag om 00:20 uur kreeg de brandweer melding van een woningbrand aan de Haringvliet in de Aa-Landen.

De brandweer heeft gezocht naar een vuurhaard maar deze was niet te vinden.

Het bleek dat een rookmelder was afgegaan doordat er een haspel buiten de flat in brand heeft gestaan. De rook was naar binnen getrokken, wat het alarm heeft doen afgaan. Buren meldden een aantal harde knallen door afgestoken vuurwerk. Of dit de oorzaak van de brand is geweest is niet duidelijk.

woensdag 17 juli 2019

Zomervakantieprogramma Eemhoeve

Aa-landen: Ga je dit jaar niet op vakantie en wil je als gezin wel leuke dingen doen? Kom dan naar Wijkboerderij de Eemhoeve.Op de dinsdagochtenden organiseren zij (gratis) activiteiten voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. (andere gezinsleden die jonger of ouder zijn mogen natuurlijk gezellig meekomen en kunnen waar mogelijk aansluiten) De activiteiten starten om 10.00 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur.

23 juli Soep maken en broodjes bakken op houtvuur

30 juli Sport en Spel en Yoga

6 aug. Natuurbingo en spelletjes

13 aug. Muziek

Je kunt je aanmelden via eemhoeve@travers.nl

Het maximum aantal deelnemers is 30 personen dus geef je snel op! Geef hierbij aan: aan welke activiteit(-en) je mee wilt doen, je naam en leeftijd en je telefoonnummer.

woensdag 3 juli 2019

Zwolle kiest voor gerichte bestrijding eikenprocessierups

Aa-landen: Gemeente Zwolle geeft vanaf nu voorrang aan de bestrijding van de eikenprocessierups op plekken waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast groot is, zoals scholen, speelplekken, zwembaden, recreatieplassen en drukke fietsroutes. ROVA heeft opdracht gekregen om de rupsen daar zo snel mogelijk weg te halen, op andere plekken kan het langer duren en op veel plekken komt ROVA helaas niet. Met dit besluit blijft de gemeente inzetten op bestrijding van de eikenprocessierups, maar richt de inzet zich met name op de risicovolle locaties.

Door de extreem hoge plaagdruk zijn er dit jaar veel meer eikenprocessierupsen aanwezig dan in vorige jaren. Overdag verblijven de rupsen bij elkaar in een nest. De rupsen vervellen in die nesten en laten daarbij veel brandhaartjes los. Die haartjes zorgen voor veel overlast, ze kunnen jeukende rode bultjes of andere klachten veroorzaken.

Dit voorjaar zijn veel eikenbomen in Zwolle met een biologisch bestrijdingsmiddel bespoten. Dit waren vooral eiken op drukbezochte plaatsen en langs fietsroutes. Ook loopt er een proef met nestkastjes voor mezen en het aanbrengen van meer diversiteit in de grasbermen. Ondanks deze maatregelen is de aanwezigheid van de eikenprocessierups explosief toegenomen dit jaar.

Gemeente en ROVA werken momenteel heel hard aan het weghalen van de rupsen door de nesten weg te zuigen. Ondanks de inzet van een extra ploeg kunnen ze de drukte niet aan, momenteel komen er meer dan honderd nieuwe meldingen per dag binnen. Daarom geven ze voorrang aan de plekken waar inwoners en bezoekers van de stad het meeste risico lopen om met de haartjes in aanraking te komen. Dat betekent ook dat ze op andere plekken niet (altijd) langs komen.

Gemeente en ROVA roepen Zwollenaren op om in ieder geval melding te blijven doen van nesten met rupsen bij drukbezochte plekken, zoals speelplekken, scholen, kinderdagverblijven, zwemplassen en drukke fiets- en wandelroutes. Nesten op andere locaties kunnen gemeld worden, maar die worden alleen weggehaald als ze op de route liggen of in de nabijheid van de voorrangsplekken, of als het gaat om uitzonderlijke gevallen.

Bomen met rupsen worden niet gemarkeerd, dat is ondoenlijk vanwege het grote aantal eiken met rupsen. Let daarom zelf altijd op in de buurt van eikenbomen of er rupsen zitten. Ook nadat de rupsen zijn weggehaald kunnen er nog haren in de lucht of op de boom zitten, die blijven nog lange tijd actief.

Rupsennesten op particuliere terreinen worden niet door de gemeente weggehaald, daarvoor mogen eigenaren zelf bestrijding regelen.

Meer informatie op www.zwolle.nl/eikenprocessierups

maandag 1 juli 2019

Inloopbijeenkomst ontwikkeling gebied Zwartewaterallee

Aa-landen: Op 2 juli vindt tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats om inwoners van Zwolle te informeren over de ontwikkeling van het gebied Zwartewaterallee.


Tijdens deze bijeenkomst gaat het vooral over het proces en de planning voor de komende maanden. Ook kunnen inwoners hun inbreng geven zodat dit meegenomen kan worden in de verdere uitwerking van de initiatieven. De inloopbijeenkomst vindt plaats in theater/ restaurant van Driezorg aan de Gombertstraat 350.

Eerder deze maand tekenden wethouder Ed Anker en verschillende ontwikkelaars, bouwbedrijven en de Zwolse woningcorporaties voor een samenwerkingsverband dat een gezamenlijke gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee gaat opleveren. De verwachting is dat in de toekomst 1000 tot 1300 woningen in dit gebied kunnen worden gebouwd.

De Zwolse woningmarkt staat onder druk. Voor de komende jaren ligt er een flinke opgave om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. De zone aan de Zwartewaterallee is een gebied met veel potentie en kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiambities van Zwolle. Diverse initiatiefnemers hebben zich bij de gemeente gemeld met ontwikkelinitiatieven aan de Zwartewaterallee.

De projecten betreffen sloop- en nieuwbouw en transformatie van bestaande locaties. De initiatiefnemers pakken nu gezamenlijk de handschoen op en hebben een startnotitie opgesteld. Normaal gesproken is dit een rol van de gemeente, maar in deze bijzondere situatie hebben de initiatiefnemers deze rol op zich genomen. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen tekenden de startnotitie en namens college van B&W deed wethouder Ed Anker dit. De samenwerking heeft als doel het proces van de totale ontwikkeling rondom de Zwartewaterallee sneller, efficiƫnter en integraal te laten verlopen.

De komende maanden wordt door het nieuwe samenwerkingsverband onderzoek gedaan naar de gevolgen van het totaal aan initiatieven op onder andere stedenbouw en mobiliteit. De verwachting is dat de gebiedsvisie dit najaar kan worden afgerond. Vervolgens wordt bekeken hoe de verschillende initiatieven vorm kunnen krijgen.