woensdag 3 juli 2019

Zwolle kiest voor gerichte bestrijding eikenprocessierups

Aa-landen: Gemeente Zwolle geeft vanaf nu voorrang aan de bestrijding van de eikenprocessierups op plekken waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast groot is, zoals scholen, speelplekken, zwembaden, recreatieplassen en drukke fietsroutes. ROVA heeft opdracht gekregen om de rupsen daar zo snel mogelijk weg te halen, op andere plekken kan het langer duren en op veel plekken komt ROVA helaas niet. Met dit besluit blijft de gemeente inzetten op bestrijding van de eikenprocessierups, maar richt de inzet zich met name op de risicovolle locaties.

Door de extreem hoge plaagdruk zijn er dit jaar veel meer eikenprocessierupsen aanwezig dan in vorige jaren. Overdag verblijven de rupsen bij elkaar in een nest. De rupsen vervellen in die nesten en laten daarbij veel brandhaartjes los. Die haartjes zorgen voor veel overlast, ze kunnen jeukende rode bultjes of andere klachten veroorzaken.

Dit voorjaar zijn veel eikenbomen in Zwolle met een biologisch bestrijdingsmiddel bespoten. Dit waren vooral eiken op drukbezochte plaatsen en langs fietsroutes. Ook loopt er een proef met nestkastjes voor mezen en het aanbrengen van meer diversiteit in de grasbermen. Ondanks deze maatregelen is de aanwezigheid van de eikenprocessierups explosief toegenomen dit jaar.

Gemeente en ROVA werken momenteel heel hard aan het weghalen van de rupsen door de nesten weg te zuigen. Ondanks de inzet van een extra ploeg kunnen ze de drukte niet aan, momenteel komen er meer dan honderd nieuwe meldingen per dag binnen. Daarom geven ze voorrang aan de plekken waar inwoners en bezoekers van de stad het meeste risico lopen om met de haartjes in aanraking te komen. Dat betekent ook dat ze op andere plekken niet (altijd) langs komen.

Gemeente en ROVA roepen Zwollenaren op om in ieder geval melding te blijven doen van nesten met rupsen bij drukbezochte plekken, zoals speelplekken, scholen, kinderdagverblijven, zwemplassen en drukke fiets- en wandelroutes. Nesten op andere locaties kunnen gemeld worden, maar die worden alleen weggehaald als ze op de route liggen of in de nabijheid van de voorrangsplekken, of als het gaat om uitzonderlijke gevallen.

Bomen met rupsen worden niet gemarkeerd, dat is ondoenlijk vanwege het grote aantal eiken met rupsen. Let daarom zelf altijd op in de buurt van eikenbomen of er rupsen zitten. Ook nadat de rupsen zijn weggehaald kunnen er nog haren in de lucht of op de boom zitten, die blijven nog lange tijd actief.

Rupsennesten op particuliere terreinen worden niet door de gemeente weggehaald, daarvoor mogen eigenaren zelf bestrijding regelen.

Meer informatie op www.zwolle.nl/eikenprocessierups