zaterdag 29 juni 2019

Woning Biesbosch uitgebrand

Aa-landen: Een korte, felle brand heeft gisteren een flatwoning geheel verwoest aan de Biesbosch. Twee bewoners raakten gewond.

Rond tien voor half zes brak brand uit in de flat. Toen de eerste brandweerwagen ter plaatse kwam krulden aan de voorzijde en achterzijde van de woning dikke, zwarte rookwolken omhoog. “Voor de bevelvoerder van de eerste wagen een reden om direct op te schalen naar middelbrand,” aldus persvoorlichter Maurice van Zoelen van Veiligheidsregio IJsselland. Bij een middelbrand stuurt de brandweer extra materieel en personeel om te assisteren.

Twee mensen moesten door de ambulancedienst worden behandeld omdat ze gewond raakten door de brand. De woning is compleet uitgebrand. “Wat niet in brand heeft gestaan is wel door de rook verwoest,” zegt Van Zoelen.

De oorzaak van de brand is onbekend.

Zie verder bij bron: RTV Focus

dinsdag 25 juni 2019

Proef met nieuwe afvalbakken

Aa-landen: De gemeente Zwolle en ROVA voeren een proef uit met duo-afvalbakken in winkelcentrum Aa-landen. De bestaande, kleine afvalbakken zijn vervangen door zes grotere duo-afvalbakken waarmee PMD- en restafval gescheiden van elkaar worden ingezameld. Daarnaast is er nabij iedere duo-afvalbak een inzamelvoorziening in de vorm van een rooster, voor sigarettenpeuken.Duidelijke aanwijzingen op de nieuwe bakken moet ervoor zorgen dat deze worden herkend en intensief en goed gebruikt gaan worden. De proef duurt een half jaar en dient om het scheiden van afval te bevorderen. De nieuwe bakken hebben een grijze bak voor het restafval en een oranje bak voor plastic verpakkingen, blikjes en drankkartons (PMD-afval).

De duo-afvalbakken zijn vorige week geplaatst op verschillende locaties in het winkelcentrum De Dobbe. Lajenda Garst, Projectmedewerker van ROVA, verrichtte op donderdag 20 juni 2019 de symbolische onthulling van de eerste duobak. Met de duo-afvalbakken wordt het afval apart ingezameld, zodat het gescheiden blijft en de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. De proef is mede mogelijk gemaakt door ROVA en wordt door de gemeente beschouwd als een stap op weg naar een afvalloze samenleving.

De gemeente Zwolle streeft naar een samenleving waarin al het afval dat kan worden hergebruikt uiteindelijk weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Wethouder William Dogger: "Om dat te bereiken moeten we ons afval zo goed mogelijk scheiden. Met deze proef bereiken we dat en zorgen we samen ook voor een schone omgeving."

donderdag 20 juni 2019

Grote kreeft gevonden

Aa-landen: Woensdagmiddag hebben kinderen een grote kreeft gevonden bij de Wijde Aa. De dierenambulance kwam ter plaatse om te bekijken wat er verder moest gebeuren met het dier.


foto: dierenambulance

De spelende kinderen troffen het dier aan bij de recreatieplas. Hun ouders besloten de dierenambulance te bellen voor advies. De kreeft werd tijdelijk in een emmer water gestopt. Ter plekke keek de dienstdoende medewerker van dierenambuance een klein beetje raar op aangezien ze niet dagelijks meldingen over kreeften ontvangen.

De chauffeur van de dierenambulance slaagde er in om met behulp van de zoekmachine van Google te achterhalen om welke soort kreeft het ging. Het bleek te gaan om een zoetwaterkreeft. Voor de zekerheid besloot hij het dier toch mee te nemen om het te laten beoordelen door een deskundige. Deze kon uiteindelijk bevestigen dat het inderdaad een zoetwaterkreeft betrof. De kreeft is vervolgens weer vrijgelaten in de natuur.

bron: RTV Focus

dinsdag 18 juni 2019

1000 nieuwe woningen bij Zwartewaterallee

Aa-landen: Tussen het Deltion College en winkelcentrum Aa-landen zien ontwikkelaars en DeltaWonen kansen om 1000 tot 1300 nieuwe woningen te bouwen. In totaal gaat het om zeven plekken die nu onbebouwd zijn of waar sloop/herontwikkeling en nieuwbouw mogelijk is.

De ontwikkelaars hebben met de gemeente Zwolle afgesproken samen op te trekken. Door een gezamenlijke visie op het gebied te maken hopen ze sneller de procedures te kunnen doorlopen. Hun plannen sluiten aan bij het streven van de gemeente om vaart te maken met extra woningbouw in de stad. In Zwolle is een flink tekort aan met name appartementen en huizen in het middensegment.

Het gaat voor de Aa-landen hierbij om het pand Zwartewaterallee 25, het markante gebouw gelegen aan de Dobbevijver en het pand Dobbe 69 waar nu het squashcentrum in is gevestigd.

De komende tijd wordt bekeken wat haalbaar is en hoe het dan met de verkeersdruk zal moeten gaan. Duidelijk is in elk geval, zo stelt het college van b en w van Zwolle, dat een verhoging van de snelheid op de Zwartewaterallee van 50 naar 70 kilometer per uur er gezien de ontwikkelingen niet in zit.

Bron: de Stentor

zondag 16 juni 2019

Schaapscheerdersfeest op Aa-weide

Aa-landen: Op zaterdag 6 juli a.s. wordt er op de Aa-weide weer een schaapscheerdersfeest gehouden.


Politie stopt feesten in Westerveldse Bos

Aa-landen: De politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan twee spontane feesten in het Westerveldse bos.
Een groep mensen sloeg bij volle maan spontaan aan het feesten in het bos. De politie maakt er een einde aan omdat de feestvierders geen vergunning hadden en er veel klachten uit de omgeving binnenkwamen over geluidsoverlast. Dat meldt de politie op twitter.

Politie maakt eind aan feest in Zwols bos (Foto: @POL_ZwolleNoord)

dinsdag 11 juni 2019

Schoonmaakactie Westerveldse Bos

Aa-landen: Op 21 juni wordt er een schoonmaakactie gehouden in het Westerveldse Bos.
Help jij mee deze ochtend? Voor handschoenen, vuilniszakken en grijpers wordt gezorgd.

Vanuit OnzeDijk en Trash Hunters Zwolle wordt een schoonmaakactie georganiseerd in het Westerveldse bos. Dat kunnen ze natuurlijk niet zonder jouw hulp. Opgeven kan via onzedijk@travers.nl .
Studenten van Deltion Zwolle , afdeling Veiligheid en Vakmanschap Deltion College zijn met kano's en fietsen aanwezig om hun steentje bij te dragen.

Tijdens deze actie kun je direct je mening en ideeën geven over hoe de dijk er straks na de dijkverhoging eruit moet zien. Bijvoorbeeld, ingebouwde ledverlichting in het pad, bbq-plekken, blote voetenpad naast de dijk noem maar op!

Verzamelpunt is om 9:30 uur in het gebouw van ZRZV. Natuurlijk wordt er voor de innerlijke mens gezorgd. Er is koffie,thee en bij de afsluiting zijn er broodjes.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de Stadsdijken van Zwolle versterken. OnzeDijk is het participatieproject van Travers Welzijn en Waterschap Drents Overijsselse Delta waar de bewoners en gebruikers van de Stadsdijken de mogelijkheid wordt geboden mee te denken over deze verhoging.

zondag 2 juni 2019

Punterdiep opent speeltuin met eerste paal Buurtinitiatief

Aa-landen: De zandbak bij de speeltuin was meer een kattenbak dan een speelplek voor kinderen. Daar wilden de bewoners van Punterdiep in Aa-landen wat aan doen en besloten contact op te nemen met de wijkbeheerder Monique Wiegers van de gemeente Zwolle. Nu is de natuurspeeltuin feestelijk geopend door wethouder Michiel van Willigen. Dat deed hij met het plaatsen van de eerste paal Buurtinitiatief.Wijkbeheerder Monique Wiegers: ”Dit is een buurt met actieve en betrokken bewoners. De speeltuin is niet alleen ingericht naar de ideeën van de bewoners, maar zij hebben ook een groot deel van het werk zelf gedaan. En nu het klaar is, nemen zij ook het onderhoud van de speeltuin en het groen voor hun rekening.”

Met de bewoners is een plan gemaakt voor de inrichting van de speeltuin. Monique Wiegers: “We hebben niet alleen gekeken naar de inrichting, maar ook naar de materialen die we wilden gebruiken en de beplanting. We stimuleren zo veel mogelijk om te werken met natuurlijke en duurzame materialen. Deze speeltuin heeft een schommel en een duikelrek van hout, een hut van wilgentenen, en de glijbaan is op een zandheuvel aangebracht.”Niet alleen de speeltuin is aangepakt, ook het openbare groen heeft een metamorfose ondergaan. Monique Wiegers: “We kennen de hevige regenbuien. Dan moet je zo min mogelijk tegels gebruiken. Naast dat een groene omgeving gezelliger oogt, kan regenwater sneller wegstromen in grond en gras. We hebben ook daarom een natuurlijk struinpad aangelegd en geen tegelpad.”

Michiel van Willigen wethouder participatie heeft de speeltuin geopend met de plaatsing van de eerste paal Buurtinitiatief. Michiel van Willigen: “Veel bewoners zetten zich in voor hun wijk, buurt of straat. Dat weet en ziet niet iedereen en daarom geven we regelmatig publiciteit aan al die actieve bewoners. Nu gaan we dat ook doen met een bord op paal.”Monique Wiegers: “De bewoners van de Punterdiep hebben niet alleen deze speeltuin opgeknapt, onlangs zijn zij samen met de gemeente en politie in actie gekomen tegen hardrijders in de straat, en is om alle bomen in de straat een minituintje aangelegd. Daarom hebben we deze buurt gekozen voor de uitreiking van de eerste paal Buurtinitiatief. “

Van Willigen: “Er zijn heel veel inwoners die zich inzetten voor hun buurt. Ik hoop dat de hele stad straks vol hangt en staat met bordjes en paaltjes en dat dat andere bewoners inspireert om met hun ideeën voor een leuke, veilige, groene en duurzame buurt aan de slag te gaan.”

www.zwolle.nl/buurtinitiatief www.zwolle.nl/wijken