zondag 30 april 2017

Lintje voor Mevrouw F.W.Oonk-Nijkamp

Aa-landen: Mevrouw F.W. (Fenny) Oonk-Nijkamp (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) (74 jaar)

Via haar werk bij de Arbeiderspers raakte mevrouw Oonk in 1964 betrokken bij het bestuur van de plaatselijke afdeling van de VARA. Zij was secretaris van de afdeling Zwolle c.q. IJssel-Vecht en later ook van het district Overijssel. Van 1997 tot 2003 zat zij in het regiobestuur van de regio Midden-Oost Nederland. In diezelfde periode had zij zitting in de VARA verenigingsraad.

Vanaf 1965 was mevrouw Oonk lid van de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging ‘De Nieuwe Ster’. Vanaf 2000 bekleedde zij ook de functie van secretaresse van het koor. Zij is een van de belangrijkste vrijwilligers van de vereniging. Zij houdt niet alleen zeer zorgvuldig de administratie en de ledenadministratie bij, maar heeft ook oog voor de mensen achter de papieren. Zij is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt, en bij de organisatie van concerten.

Vanaf 2001 zet mevrouw Oonk zich ook in als secretaris van de bewonersvereniging Spui/Biesboschflats in de Aa-landen. Zij behartigt de belangen van de bewoners van deze twee flats met 320 woningen. Naast de organisatie van lokale activiteiten als de Burendag, het jeu-de-boules-toernooi en de sjoelcompetitie, verzorgt zij de plantenbakken en zorgt zij ervoor dat nieuwe bewoners worden bezocht.

vrijdag 28 april 2017

Koeiendans

Aa-landen: Zaterdag 29 april a.s. zullen er ossen worden losgelaten op de weilanden van de Zwolse Stadslanderijen op de Dijklanden.  Tevens kunt u kennis maken met de boeren en hun bedrijven.


zaterdag 22 april 2017

Uitstel plaatsing zendmast

Aa-landen: De plaatsing van de T-mobile-zendmast, gepland op maandag a.s., gaat voorlopig niet door. Vanwege vernielingen aan de fundering loopt de bouw van de 40 meter hoge mast uit.

In het weekend van 8 en 9 april hebben onbekenden ijzeren pennen van de funderingsblokken verwijderd, vermoedelijk met een slijptol. De pijlers van de mast moeten op die pennen worden geschroefd.

Buurtbewoners zijn niet blij met de komst van de zendmast; ze vrezen voor gezondheidsproblemen en aantasting van het uitzicht. De rechter wees de bezwaren van de hand.

De aannemer is bezig met herstelwerkzaamheden. Wanneer de zendmast in het park aan de Maaslaan alsnog kan worden geplaatst, is nog niet bekend.

dinsdag 18 april 2017

Startsein bouw Krasse Knarrenhof

Aa-landen: Vandaag is het startsein gegeven voor de bouw van de eerste Nederlandse Knarrenhof, op de plek waar voorheen het Aa-bad was gesitueerd. Onder het motto zelfstandig wonen met zorg voor elkaar, realiseert bouwbedrijf Trebbe in opdracht van de Stichting Knarrenhof Nederland 48 hofwoningen voor senioren.
Het project bestaat uit 14 (sociale) huurwoningen voor DeltaWonen en 34 koopwoningen met verschillende woningtypen. De woningen zijn ontworpen als seniorenwoningen waarbij het volledige woonprogramma zich op de begane grond afspeelt.

Na een korte toespraak van projectmanager Peter Prak en het maken van een groepsfoto van de toekomstige bewoners, allen met groene shawl, kwam een grote groep 'Krasse Knarren' op motoren om letterlijk door het lint te gaan, om daarmee het startsein te geven.Om in aanmerking te komen voor een woning moet je lid worden van de Vereniging Knarrenhof Zwolle. Er zijn Leef- en Huisregels opgesteld, die staan voor: ‘burenhulp daar waar nodig’. De Knarren die er gaan wonen zijn gemiddeld 60 jaar oud, al is de jongste deelnemer aan het project in Zwolle 39 en de oudste 89 jaar.

Bij de realisatie van de eerste Nederlandse Knarrenhof kregen de initiatiefnemers steun van de gemeente Zwolle, die grondeigenaar is. Woningbouwcorporatie DeltaWonen die veertien huurwoningen bouwt, de Provincie Overijssel die de stichting met startsubsidies op gang hielp en bouwbedrijf Trebbe die de financiering van het project voor haar rekening neemt.

Het ligt in de bedoeling nog dit jaar de eerste woning op te leveren.maandag 17 april 2017

Blind hondje gegrepen door vechthond

Aa-landen : Een elfjarig blind hondje is op eerste Paasdag gegrepen door een vechthond in het  Aa-park.

donderdag 13 april 2017

Moeder met twee kinderen aangereden

Aa-landen: Een automobilist heeft vanochtend een fietsende moeder met twee kinderen aangereden. Het ongeluk gebeurde op de splitsing van de Scheldelaan en Waallaan.

De moeder moest naar het ziekenhuis worden vervoerd, een van de kinderen had last van schaafwonden, de andere had geen lichamelijke schade. De automobilist raakte ook nog een andere fietser, maar deze vrouw bleef ongedeerd.
Volgens omstanders reed de auto té hard vanuit de Scheldelaan naar de Waallaan en kon niet meer op tijd remmen. Hoe ernstig de verwondingen zijn van de moeder is niet bekend.

Bron: Zwolle Nu

dinsdag 11 april 2017

Vernielingen aan fundering zendmast

Aa-landen: De politie doet onderzoek naar vernielingen aan de fundering voor de te plaatsen antennemast aan de Maaslaan.

Op de bouwplek staan drie betonnen pilaren met stalen pennen, waarop straks de pijlers van de mast bevestigd worden. Van een van de funderingsblokken is een aantal pennen verdwenen. Dat zou gebeurd zijn met een slijptol of ander gereedschap. Afgelopen zondag was de politie er al ter plekke en maandag opnieuw. Volgens een woordvoerder is er geen aangifte gedaan, alleen een melding. ,,Maar dit is voor ons wel aanleiding een onderzoek te starten.'

Rondom de bouwplaats zijn nu hekken neergezet. De planning is om de mast op 24 april te plaatsen, maar of de vernielingen voor vertraging zorgen is niet duidelijk. T-Mobile, die de mast laat plaatsen, is niet bereikbaar voor commentaar.

De komst van de zendmast heeft tot veel ophef in de wijk geleid. Omwonenden kwamen massaal in verzet omdat ze vrezen voor aantasting van hun uitzicht. Een gang naar de rechter bleek vergeefs.

Bron: Stentor

zondag 9 april 2017

Lentefeest Eemhoeve druk bezocht

Aa-landen: De weergoden waren de Eemhoeve goed gezind vandaag tijdens het vieren van het lentefeest. Veel mensen kwamen dan ook naar dit evenement om gezamenlijk met de kinderen allerlei activiteiten te ondernemen en te genieten van het mooie weer.
I.v.m. asbest verwijdering Aa-weide tijdelijk gesloten

Aa-landen: In verband met het verwijderen van het asbest dak van de stal zal de dierenweide de Aa-weide nog gesloten blijven tot en met 14 april.
De dieren zijn tijdelijk ondergebracht in een noodstal op het terrein.

zaterdag 8 april 2017

Lentefeest Eemhoeve

Aa-landen: Zondag 9 april van 11.00 tot 16.00 uur viert de Eemhoeve haar Lentefeest.
Het is voorjaar en dat betekent Pasen en jonge dieren. De hele boerderij is in feeststemming om de jonge dieren te verwelkomen op de boerderij, natuurlijk horen hier beschuit met muisjes bij.


Kinderen kunnen o.a. een Palmpasenstok maken en eieren verven. Ook de paashaas loopt rond om eieren te verstoppen, die de kinderen mogen zoeken. De toegang is gratis, een activiteitenkaart kost €3, -. Daarnaast zijn er vrolijke lentespulletjes en lekkere hapjes te koop.

Kortste Expositie Ooit editie 2017

Aa-landen: Elk jaar organiseert het beheer van de Bolder de Korste Expositie Ooit. Ook dit jaar was er weer editie op 7 april  waarbij de S.W.A.-cursisten aquarelleren, acrylschilderen en keramiek hun werkstukken toonden. Het was weer gezellig druk en vele indrukwekkende kunstwerken waren te bewonderen.

Een uitgebreid verslag met nog meer foto's zal volgende maand in de AAKWAA komen te staan.Wijkdialoog in de Bolder

Aa-landen: Op woensdag 5 april j.l. vond er  een wijkdialoog plaats in de Bolder, georganiseerd door de Gemeente Zwolle en de Stichting wijkgemeenschap Aa-landen. Het programma was als volgt:

19.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie
19.30 uur Opening door voorzitter Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen en wijkwethouder Filip van As
19.35 uur Presentatie uitkomsten Buurt voor buurt Onderzoek Aa-landen (www.zwolle.nl/ buurt-voor-buurt-onderzoek-2016)
19.40 uur Toelichting (inter)actief programma
19.50 uur Verdeling in groepen. Ga in gesprek over het onderwerp dat jou interesseert.
20.00 tot 20.40 uur Ronde 1 Maak een keuze voor een onderwerp (40 minuten)
   groep 1: De openbare ruimte is van ons allemaal! Wat mag je van de gemeente verwachten en        welke mogelijkheden biedt de openbare ruimte voor bewoners.
   groep 2: Stichting JOW (Jong en Oud Welzijnsinitiatief) verbindt jongeren en ouderen.
   groep 3: Jeugd, opgroeien in de Aa-landen.
   groep 4: Aanleg recreatie wandelpaden in groene rand om de wijk (Dijklanden, Langenholte,              Brinkhoekweg).
   groep 5: Aa-landen Zuid. Wat houdt u als bewoners bezig. In gesprek met de wijkwethouder.
20.50 tot 21.30 uur Ronde 2 (40 minuten)
21.30 uur Gelegenheid tot napraten met elkaar onder het genot van een drankje.

                                                                                                      foto: Els Cuijpers

Een speciaal dankwoord van wijkwethouder Filip van As was er voor Jan Wellinghoff, die na ruim 20 jaar voorzitterschap van de S.W.A., vorig jaar afscheid nam. Hij kreeg een speciaal cadeau, een vaas met de vorm van de binnenstad van Zwolle.

                                                                                                                                                                      foto's: Els Cuijpers

Er was een goede opkomst en er werd in de diverse groepen flink gediscussieerd en goede ideeën werden geopperd.
Na afloop werd er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

                                                                                                                                                                        foto: Els Cuijpers

woensdag 5 april 2017

Nieuwe sociale huurwoningen aan Reggelaan

Aa-landen:  Aan de Reggelaan 105-107 worden 18 levensloopbestendige sociale huurwoningen gebouwd. De bestaande bebouwing (het gebouw van een voormalige basisschool) wordt gesloopt.

De gemeente Zwolle moet snel nieuwe sociale huurwoningen bouwen, omdat de wachttijden voor geschikte woonruimte in de stad flink oploopt. Er zijn 14 locaties geselecteerd die in aanmerking komen voor de bouw van sociale huurwoningen.