woensdag 5 april 2017

Nieuwe sociale huurwoningen aan Reggelaan

Aa-landen:  Aan de Reggelaan 105-107 worden 18 levensloopbestendige sociale huurwoningen gebouwd. De bestaande bebouwing (het gebouw van een voormalige basisschool) wordt gesloopt.

De gemeente Zwolle moet snel nieuwe sociale huurwoningen bouwen, omdat de wachttijden voor geschikte woonruimte in de stad flink oploopt. Er zijn 14 locaties geselecteerd die in aanmerking komen voor de bouw van sociale huurwoningen.