donderdag 31 januari 2013

LED lichtmast voor rotonde

Aa-landen - De lichtmast op de rotonde aan de Rijnlaan/Merwedelaan is vervangen door een duurzame variant met LED-verlichting. Een bijzonder project, omdat het een gemeenschappelijk initiatief is van buurtbewoners en de gemeente Zwolle. De gebruikte verlichting zorgt voor goede zichtbaarheid, daarbij gebruikmakend van de laatste LED-technologie.


Met één druk op de knop...

Wethouder Dannenberg aan het woord

 
Dhr. van Koningsbruggen


 In november 2011 is het project 'Energie maakt je warm' gestart, waarin bewoners zijn uitgedaagd om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarbij konden zij de hulp van een energiecoach inroepen. Bewoners van de Aa-landen en hun energiecoach Henk Nico van den Berg bespaarden samen de meeste energie en wonnen zo een prijs van € 1.000,-. Zij besloten het bedrag te besteden aan de realisatie van een lichtmast met LED-verlichting. Een dubbele winst: deze lichtmast bespaart energie en heeft ook als voordeel dat fietsers op de rotonde beter te zien zijn. Wethouder Erik Dannenberg, Henk Nico van den Berg en Nic van Koningsbruggen van Philips hebben de lichtmast op donderdag 31 januari 2013 ontstoken.
 
Energiecoach van den Berg

 
 
 


 Een uitgebreid verslag zal in de Aakwaa van maart komen te staan.

woensdag 30 januari 2013

Autisme en medicatie

Aa-landen - De Nederlandse Vereniging Autisme houdt donderdag 31 januari een avond over medicatie en autisme. Mevrouw M.B. van Dorp-Hepkema bespreekt de voor- en nadelen van medicatie in combinatie met autisme. De lezing begint om 19.30 uur in De Bolder.

Diverse inbraken in onze wijk

Aa-landen - Bij verschillende woningen zijn dinsdagmiddag en -avond meerdere inbraken gepleegd. Bij een woning aan de Amer werd een man door de bewoner overlopen, waarna hij er zonder buit vandoor ging. Bij andere woningen aan de Schipbeek, Vlierbeek, Leerinkbeek en Zoom trachtte men via het raam in te breken.

De politie deed dinsdagavond via Burgernet een oproep uit te kijken naar de verdachte inbreker.
Het zou gaan om een licht getinte man met een blauwe jas, ongeveer 20 jaar, rijdend op een zilverkleurige fiets.

zaterdag 26 januari 2013

Oproep aan musici


AA-LANDEN IS DE KONINGINNEDAGVRIJMARKT EEN DAG VOOR !
 
Al op 29 april organiseert de S.W.A. een
 
vrijmarkt met live muziek
 
Gezelligheid en kleinschaligheid zijn troef.
Met live muziek op het plein.
En daar hebben we jullie voor nodig !!!
 
De S.W.A. biedt Aa-landse musici van alle muziekstijlen de gelegenheid om dit festijn muzikale luister bij te zetten, live op het plein voor de Bolder.
Want wat is er nou leuker dan heerlijk in de buitenlucht, samen muziek te maken?
Dit is een mooie gelegenheid om jouw/jullie geluid te laten horen.
 
Al eerder is gebleken dat de Aa-landen over veel muzikaal talent beschikt,
van jong tot oud.
Dus: lijkt het je leuk, en ben jij/jouw band die dag tussen 17 en 21 uur beschikbaar?
Meld je dan uiterlijk 1 april 2013  aan bij:
Beppie Timmer: beppietimmer@ziggo.nl
of bel naar 06- 30963144.
 
Ook voor verdere informatie kun je bij haar terecht.

donderdag 24 januari 2013

In memoriam

Aa-landen - In memoriam Gijsbert (Bert) Molenaar 

Op 10 januari j.l. is oud-bestuurslid van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen, Bert Molenaar, op de leeftijd van 76 jaar overleden. Hij was al lange tijd ziek, maar wist toch altijd weer op te krabbelen. Tot vlak voor zijn dood kwam ik hem nog regelmatig tegen in het winkelcentrum. Hij zat nooit verlegen om een praatje en sprak op onderkoelde wijze over de sores die hem had getroffen. Dat paste wel bij zijn manier van doen als oud-officier bij de genie.

Ook wist hij met smaak te vertellen over de kasten en dergelijke die hij voor zijn dochters ontwierp en in elkaar zette. Bij hem moest je niet aankomen met goedkoop geknutsel. Dat kwam ook tot uiting in zijn jarenlange deelname aan het bestuur van de SWA. Opgeleid tot technisch tekenaar heeft hij vele tekeningen gemaakt voor activiteiten van de SWA en dus voor de wijkbewoners. Genoemd kan worden zijn inzet voor de dierenweide, de Aa-weide. De stal is daar een duidelijk voorbeeld van. Samen met de vroegere beheerder Lenie Boudens, heeft hij daar veel werk verzet. Ook is hij de ontwerper geweest van ons logo. Bij de viering van het 25-jarig jubileum van de SWA in 1995  is het logo onthuld in het jubileumnummer van het wijkblad de Aakwaa.

Hiermee kom ik op de inzet die Berts vrouw Els voor de Aakwaa heeft gehad. Els was journaliste en was als redacteur betrokken bij het wijkblad. Net als Bert heeft zij zich ingezet voor de Aa-landen en zijn bewoners. In 2002 is zij overleden. Na tien jaar heeft Bert zijn laatste rustplaats gevonden bij Els.

Wij zijn dankbaar voor de inzet die  Bert voor de wijk leverde. Wij zullen hem missen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.   

Namens het bestuur van de S.W.A.

Jan Welllinghoff  (voorzitter)

 

donderdag 17 januari 2013

Foto-expositie in De Bolder

Aa-landen - Tot medio april kunt u weer genieten van een nieuwe serie foto's van Ank Pot. Dit keer met de winter als onderwerp. De expositie hangt in De Bolder en u kunt zo naar binnen lopen om hem te bekijken.Sneeuwpret

Aa-landen - De gevallen sneeuw zorgt niet alleen voor overlast maar ook voor veel plezier bij de kinderen. Dat plezier bestaat voornamelijk uit sleetje rijden van een heuvel. Opvallend dat er geen sneeuwpoppen worden gemaakt en ook sneeuwbalgevechten werden niet gesignaleerd.

 
 
 
 
 
 
 


woensdag 16 januari 2013

Sivoz houdt Nieuwjaarsfeest

Aa-landen - Stichting Interculturele Vrouwen Organisatie Zwolle (Sivoz) houdt vrijdag 18 januari a.s. van 20.00 tot 22.00 uur een Nieuwjaarsbijeenkomst in De Bolder.
Er is koffie of thee met iets lekkers en er wordt egfeest en gedanst op muziek uit diverse landen. Entree: € 4,00
informatie en aanmelding: info@sivoz.net of 06-38781420

Dobbekoor in Rivierenhof

Aa-landen - Vrijdagavond 18 januari a.s. treedt het Dobbekoor op in de Rivierenhof. Voor wijkbewoners is de entree € 1,00, aanvang 19.30 uur.
Het Dobbekoor is een initiatief van Stichting WijZ te Zwolle. Het is opgericht voor de wijk Aa-landen, maar heeft leden uit meerdere wijken. Het koor heeft een modern repertoire en komt een gezellig optreden verzorgen. Kom gerust kijken en luisteren!

donderdag 10 januari 2013

Expositie in Rivierenhof

Aa-landen - Op de eerste verdieping van woonzorgcentrum De Rivierenhof, Zijpe 4, hangen kleurrijke acrylschilderijen van de hand van Mieke Groenewegen-Rodenburg. De keuze van haar onderwerpen is zeer gevarieerd, evenals haar kleurgebruik en stijl. Haar voorkeur neigt naar impressionisme en de meeste werken zijn vervaardigd met haar favoriete werktuig: het paletmes. Onder meer is haar versie te zien van Van Gogh’s ‘Souvenir de Mauve’ en van ‘de Japanse brug in tuin van Giverney’ van Claude Monet.De Rivierenhof zet haar deuren graag open voor publiek en de koffie is altijd bruin in het gezellige Grand Café. De toegang is gratis en de expositie duurt tot medio maart a.s.
Wie meer van haar hand wil zien kan terecht op: www.mgroenewegen.nl

Alphacursus met maaltijd

Aa-landen - In de Sionskerk aan de Glanerbeek begint woensdagavond 16 januari a.s. een alphacursus. Dit is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. In 10 avonden en een half weekend passeren diverse thema's de revue.

De avonden beginnen om 19.00 uur met een gezemenlijke maaltijd, waarna een inleiding volgt over een onderwerp. De kosten voor de maaltijd bedragen € 3,00 . Aanmelden: fam.scheper@home.nl

zaterdag 5 januari 2013

Aanhouding i.v.m. vuurwerk gooien

Aa-landen - Aan het Haringvliet zijn vrijdagavond 4 januari twee jongens van 14 en 16 jaar uit Den Helder en Zwolle aangehouden voor het afsteken van vuurwerk.
De twee gooiden dit vuurwerk vanaf een balkon van een flat naar beneden op de parkeerplaats. De twee werden in de bijbehorende woning aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt. Vanwege hun leeftijd worden zij doorverwezen naar bureau Halt.

woensdag 2 januari 2013

Open repetitie zangavond

Aa-landen - Op Maandag 28 januari 2013 om 19.45 uur zal in het gebouw van Gymnasium Celeanum aan de  Zoom 37 een open repetitie worden gehouden (waar u tevens lid kunt worden) door het Christelijk Gemengd Koor Zwolle.

Het koor viert in de herfst van dit jaar haar 60-jarig jubileum. Dat gaan zij doen met een optreden met landelijk bekende solisten en het Harderwijks Strijkorkest dat hen zal begeleiden. Daarnaast zullen er nog meer activiteiten zijn zoals optredens in de Sionskerk en Werkeren en een Kerstnachtdienst.

Voor meer informatie: www.cgkoorzwolle.nl  of  038-4219594 of 038-4215342