vrijdag 25 november 2016

Klimaatactieve Voorbeeldtuin

Aa-landen: Op vrijdag 25 november ging in de Aa-landen de eerste schop in de grond om van een particuliere tuin een ‘klimaatactieve voorbeeldtuin’ te maken

De voorbeeldtuin is onderdeel van het project ‘Gezond in eigen tuin en huis in de Aa-landen’, waarin samen met bewoners wordt gewerkt aan een Klimaatactieve Stad-Aa-landen.

In de voorbeeldtuin wordt regenwater dat van het dak afstroomt niet langer in het riool gestort, maar opgevangen in een regenton en geïnfiltreerd in de tuin. Regenwater afkoppelen verkleint het risico op wateroverlast en droogte en levert een kostenbesparing op voor particulier, gemeente en waterschap. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Bij de realisatie van de voorbeeldtuin wordt samengewerkt met Natuur en Milieu Overijssel (NMO), De Wildkamp (leverancier materialen) en leerbedrijf Green Projects van AOC De Groene Welle. Het project past in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020, zoals deze afgelopen week door de Gemeenteraad van Zwolle is vastgesteld.

Het scheiden van regenwater van het riool heeft diverse voordelen. Zo wordt het risico op wateroverlast op straat, in huis en in de tuin kleiner en kan de kwaliteit van het buitenwater verbeteren. Er is een kleinere kans op overstorten van vuil rioolwater in sloten, kanalen en vijvers, omdat het riool minder wordt overbelast. Dit heeft weer positieve invloed op de (water)flora en fauna.

Doordat het water infiltreert in de grond en niet op het riool wordt geloosd, wordt verdroging tegengegaan. Door regenwater op te vangen in een regenton kan er tevens water worden bespaard voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin.

Het afkoppelinitiatief in de Aa-landen duurt tot medio 2017. Doel is samen met bedrijven en onderwijs bewoners te laten zien hoe afkoppelen van regenwater in de praktijk gaat.

zondag 20 november 2016

De Sint en zijn Pieten zijn weer gearriveerd

Aa-landen: Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover, Sinterklaas en zijn Pieten arriveerde in onze wijk. Ook zijn paard Amerigo was weer van de partij, klaar voor de rondrit door de straten. Het weer was ons allen goedgezind, het was droog en zonnig. De kinderen stonden al vol spanning klaar en zo trok de vrolijke stoet de wijk in. Muziekkorps Amicitia zorgde voor de begeleiding.
Na een uur kwam de Sint aan bij het winkelcentrum alwaar hij warm onthaald werd door de vele belangstellenden.
In De Bolder wachtte hem een overvolle zaal, nog nooit was het zó druk, een gezellig feest volgde. Daarna was er nog de mogelijkheid om de Sint in het winkelcentrum te ontmoeten en een vrolijke Pietenband zorgde voor de muzikale omlijsting in en en bij de winkels voor het winkelende publiek.

Een uitgebreid verslag zal in de volgende AAKWAA komen te staan maar hier zijn alvast wat foto's.

vrijdag 18 november 2016

SP-activisten bezoeken Rivierenhof

Aa-landen: Zaterdag 19 november a.s. gaan SP-activisten onder leiding van SP-raadslid Sandra Drost in gesprek met personeel, werknemers en bezoekers bij de Driezorg-instelling de Rivierenhof. Aanleiding is de aanhoudende zorgwekkende berichtgeving over Driezorg.

Vorig jaar kwam Driezorg als instelling onder verscherpt toezicht te staan. Er volgde een herstelplan, maar het opstappen van de top van Driezorg zorgt voor nieuwe onrust onder cliënten en personeel van de zorginstelling.
SP-raadslid Sandra Drost: "Wij horen dat bewoners, familie en personeel van Driezorg niet goed weten waar ze aan toe zijn en zich zorgen maken om de toekomst van de instelling. Wij willen graag horen wat er onder de werknemers en de cliënten leeft, dus willen we zoveel mogelijk echt in gesprek. De feiten hoor je gemakkelijker van de werkvloer dan uit een jaarverslag, is onze ervaring."

De SP zal zaterdag aanwezig zijn bij de Rivierenhof in de Aa-landen vanaf 10.30 uur.

donderdag 10 november 2016

Hij komt, hij komt......

Aa-landen: Nog even dan is het zover, dan komt de Sint weer aan in ons land en dan duurt het nog een weekje voordat hij weer met zijn Pieten naar onze wijk komt.


dinsdag 8 november 2016

Gymnasium Celeanum - CELETOUR: lezing over Mycene

Aa-landen: Woensdag 16 november heeft Celetour een klassieke lezing op het programma staan. Jeroen Vis zal deze avond zijn publiek meenemen naar de wereld van het oude Mycene en vertellen over de Myceense taal en cultuur.

Gymnasium Celeanum - CELETOUR: 16 november lezing over Mycene


Jeroen Vis, als docent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en tevens in het voortgezet onderwijs, geeft in deze lezing een overzicht van de Myceense cultuur, paleizen en kunstschatten en leest bovendien samen met zijn publiek enkele Myceense Lineair-B-inscripties uit 1450-1250 v. Chr., waarvan de eerste ontdekt zijn door Arthur Evans op Kreta en die pas in 1953 zijn ontcijferd door Michael Ventris en John Chadwick.


Afbeeldingsresultaat voor jeroen vis universiteit amsterdam
Jeroen Vis

De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, Zoom 37.
De lezingen zijn gratis voor leerlingen en leden van het Nederlands Klassiek Verbond. Anderen betalen 2.50 toegang. De lezingen worden gehouden in het Gymnasium Celeanum, Zoom 37 te Zwolle. Meer informatie en aanmelden via: kampen-zwolle@nkv.nl Meer informatie: http://www.celeanum.nl/agenda/celetour/