donderdag 27 augustus 2015

Zieken na Krekenfeest

Aa-landen: Kinderen en volwassen zijn ziek geworden na het jaarlijkse Krekenfeest op 22 augustus j.l.. De organisatie roept hen op naar de dokter te gaan.

Na het feest van de Krekenbuurt (met de koepelwoningen) kwamen er meldingen binnen van bewoners die kampten met huiduitslag. De organisatie denkt dat het te maken heeft met de stof van de zitkussens, maar het bedrijf dat ze heeft geleverd zegt dat dat onmogelijk is. Daarom worden bewoners verzocht hun huisarts te raadplegen om een juiste diagnose vast te stellen, zodat men kan achterhalen wat de exacte oorzaak van de verschijnselen is.

dinsdag 18 augustus 2015

Krasse Knarren ongeduldig

Aa-landen: De Krasse Knarrenhof is een initiatief van en voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. De club wil zestig huizen bouwen in de Zwolse wijk Aa-landen, een hofje moet als binnenplaats dienen. Hier kunnen ze voor elkaar zorgen en samen oud worden. Hoewel sommige ouderen behoefte hebben aan zorg, hebben anderen namelijk behoefte aan gezelschap.
Maar het schiet niet op, vinden ze. Ze hadden allang willen weten wat de grondprijs is, zodat ze vaart kunnen maken. Doordat de gemeente er volgens de Krasse Knarren lang over doet het project rond te krijgen, zullen sommige leden nooit in de woningen kunnen wonen.
De eerste sterfgevallen zijn namelijk al een feit, meldden bestuursleden Cees Prins en Liedeke Reitsma van de vereniging Knarrenhof Zwolle in een brief aan deze krant. "We staan zonder meer welwillend tegenover dit initiatief. Vanzelfsprekend streven wij daarbij ook naar een zo snel mogelijke realisatie", laat wethouder Anker via een woordvoerder weten.
Volgens de wethouder moet er zorgvuldig worden nagedacht bij de opzet van een initiatief van dergelijke grootte: "Het moet duidelijk zijn dat dit niet een 'plannetje' is wat even op de achterkant van een sigarendoos geschreven kan worden. Zo'n project moet – vanuit wettelijk en ruimtelijk oogpunt – voldoen aan allerlei criteria."
Volgens de wethouder voorkomt de huidige aanpak dat het proces in een later stadium vertraging oploopt door onzorgvuldigheden. "We proberen het project zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, dit proberen we de initiatiefnemers ook uit te leggen."
"We werken constructief samen aan dit plan", meent Anker. "De afgelopen periode hebben we de initiatiefnemers volop geadviseerd en begeleid. En dat blijven we graag doen, om dit project tot een goed einde te brengen."
De Krasse Knarren zijn vanaf 2011 bezig met het opzetten van het project. Afgelopen april deed de club een bod op de grond. Tot nog toe is een antwoord van het College van B en W uitgebleven.ma van de vereniging Knarrenhof Zwolle in een brief aan deze krant.

Bron: De Stentor

maandag 10 augustus 2015

Huttendorp 2015 van start

Aa-landen: Vele kinderen stonden al te trappelen van ongeduld ruim voordat de poorten van het 35e Huttendorp open gingen. Na inschrijving moesten ze via een brug over een heuse 'slotgracht' het terrein betreden.


De sfeer zat er meteen al goed in, 300 enthousiaste kinderen stonden te dansen en te springen bij het openingslied en al gauw kon er gebouwd gaan worden. Daarbij lieten zij zich niet hinderen door de regenbui die viel. In korte tijd verrezen de contouren van wat uiteindelijk een fort moet worden.