zaterdag 30 juli 2016

Zomermarkt Rivierenhof

Aa-landen: Dinsdagmiddag, 2 augustus a.s. is er een zomermarkt in de Rivierenhof.


Echtpaar Ottens-Markus zestig jaar getrouwd

Aa-landen: De heer en mevrouw Ottens-Markus zijn zaterdag 30 juli 60 jaar getrouwd. Wethouder Jan Brink bracht het echtpaar zaterdagmorgen een bezoek in hun woning aan de Botlek om hen persoonlijk te feliciteren. Het stel kreeg als cadeau een keramieken schaaltje en bonbons.

Folkert Ottens is geboren op 26 juni 1932 in Friesche palen (gemeente Opsterland). Mevrouw Annie Ottens Markus is geboren op 3 februari 1932 in Den Helder. Beiden werkten toentertijd in een levensmiddelenwinkel in Den Helder, waar zij elkaar ontmoet hebben. Ze zijn getrouwd in Zwolle omdat de ouders van mevrouw naar Zwolle verhuisd waren en ze uit hun huis hoorden te trouwen. Er zijn drie dochters en een zoon geboren en ondertussen zijn er acht kleinkinderen. Door het beroep, supermarktmarktmanager, van meneer heeft men in verschillende plaatsen gewoond. Onder andere in Den Helder, Amersfoort en Weesp.

Mevrouw heeft altijd thuis voor de kinderen gezorgd, ook omdat er al vroeg bij haar reuma werd geconstateerd en dat beperkingen met zich meebracht. Meneer doet vrij veel vrijwilligerswerk, onder andere in de Grote Kerk en de Oosterkerk en voor de Ouderenbond (PCOB). Speciale hobby’s heeft het echtpaar niet. Meneer doet het vrijwilligerswerk en mevrouw houdt van lezen. De gezondheid van meneer is goed, die van mevrouw fragiel.

donderdag 21 juli 2016

Huttendorp wordt Zwols

Aa-landen : Huttendorp in de Aa-landen wordt dit jaar echt Zwols. De laatste week van de schoolvakantie timmeren de Aa-landse Blauwvingers van 6 t/m 14 jaar Zwolle in het klein. Aan de Beulakerwiede verrijzen de Peperbus, Sassenpoort, PEC-stadion en nog veel meer. Ook de creatieftent staat in het teken van Zwolle. Zoals elk jaar is er weer volop sport en spel, muziek (een DJ en karaoke op donderdag), een speurtocht en een slaapnacht. En, zoals ook elk jaar, is op donderdag weer de gezellige feestavond voor de hele wijk.
Om de week goed te laten verlopen is Huttendorp Aa-landen nog dringend op zoek naar meerderjarige vrijwilligers. Voor informatie en aanmelding: tel. 06-13550133.
www.wijkgemeenschapaalanden.nlwoensdag 6 juli 2016

Briljanten echtpaar in Rivierenhof

Aa-landen: Jaap Bijsterbosch en Hermien Bijsterbosch-Twenhaar waren woensdag 6 juli j.l.  65 jaar getrouwd. Wethouder Nelleke Vedelaar heeft het briljanten echtpaar 's middags bezocht en persoonlijk gefeliciteerd.


Foto: Pedro Sluiter
Jaap Bijsterbosch is geboren op 4 maart 1924 in Diepenveen, zijn echtgenote op 23 juni 1925 in Deventer. Ze hebben elkaar leren kennen op de tennisbaan van de tennisclub in Deventer en zijn in 1951 in Deventer getrouwd. Daar hebben ze ook gewoond tot 1962. In dat jaar zijn ze naar Zwolle verhuisd. Het echtpaar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. Vanaf 1962 hebben ze eerst in Holtenbroek gewoond, toen nog een splinternieuwe wijk. Daarna zijn ze naar de Aa-landen verhuisd, vervolgens naar Zwolle-Zuid en inmiddels wonen ze al weer een aantal jaren in een aanleunwoning van woonzorgcentrum de Rivierenhof.

Jaap Bijsterbosch was rijksambtenaar en zijn vrouw is tot aan haar trouwdag notarisklerk geweest. Ze puzzelen beide graag en ze kijken graag naar sport op televisie. Vooral voetbal heeft hun interesse. De echtelieden zijn beide boven de 90 jaar; helemaal topfit zijn ze niet meer. Maar voor 90-plussers vinden ze dat ze het nog best goed doen. En wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat ze op deze hoge leeftijd elkaar nog hebben. Daarvoor zijn ze dan ook heel dankbaar.

dinsdag 5 juli 2016

Aanhouding i.v.m. drugsdeal

Aa-landen: Een 20-jarige Zwollenaar is maandagmiddag aangehouden voor het dealen van drugs. Hij werd betrapt bij winkelcentrum Aa-landen. Op zijn vlucht reed hij in op een agent.

Politiemensen zagen een verdachte situatie bij het winkelcentrum. Ze hadden het vermoeden dat er een drugsdeal plaatsvond. Besloten werd om de twee mannen aan te houden. De 20-jarige Zwollenaar reed weg in zijn auto, reed in op een agent en vluchtte daarna te voet verder. Hij werd op de Frobergerstraat alsnog aangehouden.

Hij had zakjes met wit poeder bij zich. De politie vermoedt dat het om cocaïne gaat. De Zwollenaar is aangehouden voor het dealen van drugs en het inrijden op een agent.

Op de Eemlaan is een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Zwolle. Ook had hij een zakje met wit poeder bij zich.

maandag 4 juli 2016

Hervatting werkzaamheden gevels Haringvliet/Dollard

Aa-landen: Een maand geleden zijn werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels van flats aan de Dollard en Haringvliet stilgelegd. Er was nog geen ontheffing verleend door het RVO, nodig omdat er mogelijk vleermuizen in de gevels zitten. Na overleg met het RVO heeft SWZ nu toestemming gekregen om vier van de flats aan te pakken. De andere vier komen waarschijnlijk volgend jaar.

Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling.

Een maand geleden zijn de werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels stil gelegd omdat de benodigde ontheffing nog niet was verleend door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De reden was dat er winter - en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten. Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier - en plantsoorten die in het wild voorkomen.

SWZ heeft intensief overleg gehad met het RVO met als resultaat dat ontheffing onder voorwaarde is verleend. Hierdoor kunnen vier gevels nog dit jaar worden uitgevoerd en de overige vier gevels naar verwachting in het voorjaar van 2017.

De eerste vier gevels worden voor 1 augustus volledig in de steigers met doeken gezet. Als de werkzaamheden niet helemaal afgerond zijn, worden alle openingen in de spouwmuur waar vleermuizen komen dichtgezet. Dit moet voor 1 augustus gedaan zijn omdat vleermuizen daarna weer winterverblijven gaan zoeken. Als er opnieuw vleermuizen in de spouwmuur zitten, mag er niet meer gewerkt worden.

In een gevel aan de Haringvliet worden twee extra vleermuiskasten geplaatst. Gedurende de winterperiode wordt bekeken of de vleermuizen gebruik maken van deze nieuwe voorzieningen. Als blijkt dat de vleermuizen hier gebruik van maken, worden de resterende gevels in 2017 geïsoleerd. Wanneer blijkt dat er geen gebruik van wordt gemaakt, wordt er gekeken naar andere mogelijkheden.