donderdag 24 januari 2013

In memoriam

Aa-landen - In memoriam Gijsbert (Bert) Molenaar 

Op 10 januari j.l. is oud-bestuurslid van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen, Bert Molenaar, op de leeftijd van 76 jaar overleden. Hij was al lange tijd ziek, maar wist toch altijd weer op te krabbelen. Tot vlak voor zijn dood kwam ik hem nog regelmatig tegen in het winkelcentrum. Hij zat nooit verlegen om een praatje en sprak op onderkoelde wijze over de sores die hem had getroffen. Dat paste wel bij zijn manier van doen als oud-officier bij de genie.

Ook wist hij met smaak te vertellen over de kasten en dergelijke die hij voor zijn dochters ontwierp en in elkaar zette. Bij hem moest je niet aankomen met goedkoop geknutsel. Dat kwam ook tot uiting in zijn jarenlange deelname aan het bestuur van de SWA. Opgeleid tot technisch tekenaar heeft hij vele tekeningen gemaakt voor activiteiten van de SWA en dus voor de wijkbewoners. Genoemd kan worden zijn inzet voor de dierenweide, de Aa-weide. De stal is daar een duidelijk voorbeeld van. Samen met de vroegere beheerder Lenie Boudens, heeft hij daar veel werk verzet. Ook is hij de ontwerper geweest van ons logo. Bij de viering van het 25-jarig jubileum van de SWA in 1995  is het logo onthuld in het jubileumnummer van het wijkblad de Aakwaa.

Hiermee kom ik op de inzet die Berts vrouw Els voor de Aakwaa heeft gehad. Els was journaliste en was als redacteur betrokken bij het wijkblad. Net als Bert heeft zij zich ingezet voor de Aa-landen en zijn bewoners. In 2002 is zij overleden. Na tien jaar heeft Bert zijn laatste rustplaats gevonden bij Els.

Wij zijn dankbaar voor de inzet die  Bert voor de wijk leverde. Wij zullen hem missen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.   

Namens het bestuur van de S.W.A.

Jan Welllinghoff  (voorzitter)