vrijdag 28 april 2017

Koeiendans

Aa-landen: Zaterdag 29 april a.s. zullen er ossen worden losgelaten op de weilanden van de Zwolse Stadslanderijen op de Dijklanden.  Tevens kunt u kennis maken met de boeren en hun bedrijven.