dinsdag 18 april 2017

Startsein bouw Krasse Knarrenhof

Aa-landen: Vandaag is het startsein gegeven voor de bouw van de eerste Nederlandse Knarrenhof, op de plek waar voorheen het Aa-bad was gesitueerd. Onder het motto zelfstandig wonen met zorg voor elkaar, realiseert bouwbedrijf Trebbe in opdracht van de Stichting Knarrenhof Nederland 48 hofwoningen voor senioren.
Het project bestaat uit 14 (sociale) huurwoningen voor DeltaWonen en 34 koopwoningen met verschillende woningtypen. De woningen zijn ontworpen als seniorenwoningen waarbij het volledige woonprogramma zich op de begane grond afspeelt.

Na een korte toespraak van projectmanager Peter Prak en het maken van een groepsfoto van de toekomstige bewoners, allen met groene shawl, kwam een grote groep 'Krasse Knarren' op motoren om letterlijk door het lint te gaan, om daarmee het startsein te geven.Om in aanmerking te komen voor een woning moet je lid worden van de Vereniging Knarrenhof Zwolle. Er zijn Leef- en Huisregels opgesteld, die staan voor: ‘burenhulp daar waar nodig’. De Knarren die er gaan wonen zijn gemiddeld 60 jaar oud, al is de jongste deelnemer aan het project in Zwolle 39 en de oudste 89 jaar.

Bij de realisatie van de eerste Nederlandse Knarrenhof kregen de initiatiefnemers steun van de gemeente Zwolle, die grondeigenaar is. Woningbouwcorporatie DeltaWonen die veertien huurwoningen bouwt, de Provincie Overijssel die de stichting met startsubsidies op gang hielp en bouwbedrijf Trebbe die de financiering van het project voor haar rekening neemt.

Het ligt in de bedoeling nog dit jaar de eerste woning op te leveren.