zaterdag 8 april 2017

Wijkdialoog in de Bolder

Aa-landen: Op woensdag 5 april j.l. vond er  een wijkdialoog plaats in de Bolder, georganiseerd door de Gemeente Zwolle en de Stichting wijkgemeenschap Aa-landen. Het programma was als volgt:

19.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie
19.30 uur Opening door voorzitter Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen en wijkwethouder Filip van As
19.35 uur Presentatie uitkomsten Buurt voor buurt Onderzoek Aa-landen (www.zwolle.nl/ buurt-voor-buurt-onderzoek-2016)
19.40 uur Toelichting (inter)actief programma
19.50 uur Verdeling in groepen. Ga in gesprek over het onderwerp dat jou interesseert.
20.00 tot 20.40 uur Ronde 1 Maak een keuze voor een onderwerp (40 minuten)
   groep 1: De openbare ruimte is van ons allemaal! Wat mag je van de gemeente verwachten en        welke mogelijkheden biedt de openbare ruimte voor bewoners.
   groep 2: Stichting JOW (Jong en Oud Welzijnsinitiatief) verbindt jongeren en ouderen.
   groep 3: Jeugd, opgroeien in de Aa-landen.
   groep 4: Aanleg recreatie wandelpaden in groene rand om de wijk (Dijklanden, Langenholte,              Brinkhoekweg).
   groep 5: Aa-landen Zuid. Wat houdt u als bewoners bezig. In gesprek met de wijkwethouder.
20.50 tot 21.30 uur Ronde 2 (40 minuten)
21.30 uur Gelegenheid tot napraten met elkaar onder het genot van een drankje.

                                                                                                      foto: Els Cuijpers

Een speciaal dankwoord van wijkwethouder Filip van As was er voor Jan Wellinghoff, die na ruim 20 jaar voorzitterschap van de S.W.A., vorig jaar afscheid nam. Hij kreeg een speciaal cadeau, een vaas met de vorm van de binnenstad van Zwolle.

                                                                                                                                                                      foto's: Els Cuijpers

Er was een goede opkomst en er werd in de diverse groepen flink gediscussieerd en goede ideeën werden geopperd.
Na afloop werd er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

                                                                                                                                                                        foto: Els Cuijpers