dinsdag 18 juni 2019

1000 nieuwe woningen bij Zwartewaterallee

Aa-landen: Tussen het Deltion College en winkelcentrum Aa-landen zien ontwikkelaars en DeltaWonen kansen om 1000 tot 1300 nieuwe woningen te bouwen. In totaal gaat het om zeven plekken die nu onbebouwd zijn of waar sloop/herontwikkeling en nieuwbouw mogelijk is.

De ontwikkelaars hebben met de gemeente Zwolle afgesproken samen op te trekken. Door een gezamenlijke visie op het gebied te maken hopen ze sneller de procedures te kunnen doorlopen. Hun plannen sluiten aan bij het streven van de gemeente om vaart te maken met extra woningbouw in de stad. In Zwolle is een flink tekort aan met name appartementen en huizen in het middensegment.

Het gaat voor de Aa-landen hierbij om het pand Zwartewaterallee 25, het markante gebouw gelegen aan de Dobbevijver en het pand Dobbe 69 waar nu het squashcentrum in is gevestigd.

De komende tijd wordt bekeken wat haalbaar is en hoe het dan met de verkeersdruk zal moeten gaan. Duidelijk is in elk geval, zo stelt het college van b en w van Zwolle, dat een verhoging van de snelheid op de Zwartewaterallee van 50 naar 70 kilometer per uur er gezien de ontwikkelingen niet in zit.

Bron: de Stentor