dinsdag 25 juni 2019

Proef met nieuwe afvalbakken

Aa-landen: De gemeente Zwolle en ROVA voeren een proef uit met duo-afvalbakken in winkelcentrum Aa-landen. De bestaande, kleine afvalbakken zijn vervangen door zes grotere duo-afvalbakken waarmee PMD- en restafval gescheiden van elkaar worden ingezameld. Daarnaast is er nabij iedere duo-afvalbak een inzamelvoorziening in de vorm van een rooster, voor sigarettenpeuken.Duidelijke aanwijzingen op de nieuwe bakken moet ervoor zorgen dat deze worden herkend en intensief en goed gebruikt gaan worden. De proef duurt een half jaar en dient om het scheiden van afval te bevorderen. De nieuwe bakken hebben een grijze bak voor het restafval en een oranje bak voor plastic verpakkingen, blikjes en drankkartons (PMD-afval).

De duo-afvalbakken zijn vorige week geplaatst op verschillende locaties in het winkelcentrum De Dobbe. Lajenda Garst, Projectmedewerker van ROVA, verrichtte op donderdag 20 juni 2019 de symbolische onthulling van de eerste duobak. Met de duo-afvalbakken wordt het afval apart ingezameld, zodat het gescheiden blijft en de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. De proef is mede mogelijk gemaakt door ROVA en wordt door de gemeente beschouwd als een stap op weg naar een afvalloze samenleving.

De gemeente Zwolle streeft naar een samenleving waarin al het afval dat kan worden hergebruikt uiteindelijk weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Wethouder William Dogger: "Om dat te bereiken moeten we ons afval zo goed mogelijk scheiden. Met deze proef bereiken we dat en zorgen we samen ook voor een schone omgeving."