maandag 1 juli 2019

Inloopbijeenkomst ontwikkeling gebied Zwartewaterallee

Aa-landen: Op 2 juli vindt tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats om inwoners van Zwolle te informeren over de ontwikkeling van het gebied Zwartewaterallee.


Tijdens deze bijeenkomst gaat het vooral over het proces en de planning voor de komende maanden. Ook kunnen inwoners hun inbreng geven zodat dit meegenomen kan worden in de verdere uitwerking van de initiatieven. De inloopbijeenkomst vindt plaats in theater/ restaurant van Driezorg aan de Gombertstraat 350.

Eerder deze maand tekenden wethouder Ed Anker en verschillende ontwikkelaars, bouwbedrijven en de Zwolse woningcorporaties voor een samenwerkingsverband dat een gezamenlijke gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee gaat opleveren. De verwachting is dat in de toekomst 1000 tot 1300 woningen in dit gebied kunnen worden gebouwd.

De Zwolse woningmarkt staat onder druk. Voor de komende jaren ligt er een flinke opgave om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. De zone aan de Zwartewaterallee is een gebied met veel potentie en kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiambities van Zwolle. Diverse initiatiefnemers hebben zich bij de gemeente gemeld met ontwikkelinitiatieven aan de Zwartewaterallee.

De projecten betreffen sloop- en nieuwbouw en transformatie van bestaande locaties. De initiatiefnemers pakken nu gezamenlijk de handschoen op en hebben een startnotitie opgesteld. Normaal gesproken is dit een rol van de gemeente, maar in deze bijzondere situatie hebben de initiatiefnemers deze rol op zich genomen. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen tekenden de startnotitie en namens college van B&W deed wethouder Ed Anker dit. De samenwerking heeft als doel het proces van de totale ontwikkeling rondom de Zwartewaterallee sneller, effici├źnter en integraal te laten verlopen.

De komende maanden wordt door het nieuwe samenwerkingsverband onderzoek gedaan naar de gevolgen van het totaal aan initiatieven op onder andere stedenbouw en mobiliteit. De verwachting is dat de gebiedsvisie dit najaar kan worden afgerond. Vervolgens wordt bekeken hoe de verschillende initiatieven vorm kunnen krijgen.