zaterdag 10 januari 2015

Wijkdialoog Aa-landen op 28 januari

Aa-landen: De wijkwethouder nodigt je uit voor de  wijkdialoog Aa-landen. Bepaal mee wat er in jouw buurt gebeurt! En doe mee! Hoe houden we de Aa-landen prettig om te wonen? Wat kunnen we verbeteren? En wat kunnen we samen oppakken? Actuele thema’s die in jouw wijk spelen zijn openbaar vervoer, vrijwilligerswerk en onderhoud van de openbare ruimte. Over deze thema’s gaat de gemeente graag met je in gesprek op de wijkdialoog Aa-landen op woensdag 28 januari!

Welke vragen worden er besproken?
• Openbaar vervoer staat onder druk. Hoe kan het anders en beter?
• Veel mensen in de wijk doen of willen iets voor elkaar en de wijk doen. Wat vinden vrijwilligers belangrijk?Hoe breng je vraag en aanbod samen?
• Het beheer van de openbare ruimte willen we meer en beter laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de wijk. Maar er moet ook bezuinigd worden. Welke keuzes maken we?

Kom en praat mee over hoe we dat gaan aanpakken en welke bijdrage jij daar aan kunt leveren!
Tijdens de bijeenkomst worden ook de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek 2014 bekend gemaakt. Daarnaast geeft Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel inzicht in de Maatschappelijke trends en de invloed daarvan op onze directe leefomgeving.

Je bent van harte welkom in wijkcentrum De Bolder (Dobbe 29), vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, rond 22.00 sluiten we af. Neem vooral je buren mee! Graag tot 28 januari!

Filip van As, Wijkwethouder

In de ‘Maand van de Buurt’ (28 jan t/m 5 maart) vinden in alle Zwolse wijken weer wijkdialogen plaats. Meer weten of de resultaten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek inzien? www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt