donderdag 15 januari 2015

Lezen op een Strobaal

Aa-landen: Kinderen uit groep 3 t/m 6 van basisscholen in de Aa-landen gaan samen met senioren van Driezorg maandelijks aan de slag met taal en boeken. ‘Lezen op een Strobaal' is de naam van dit project, een initiatief van Stadkamer (voorheen Bibliotheek Zwolle), Travers Welzijn en woonzorgcentrum Driezorg in de Aa-landen. Op 24 maart van 15.30 tot 16.30 uur komen jong en oud voor de eerste maal samen op de wijkboerderij Eemhoeve.

Op 24 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni vinden er bijeenkomsten plaats voor senioren en basisschoolkinderen uit de Aa-landen, waarin ze samen aan de slag gaan met taal, lezen en boeken. Het programma bestaat uit activiteiten als voorlezen, praten over een boek, zingen, een spelletje doen en op de boerderij rondkijken. Travers Welzijn zorgt voor de begeleiding van de activiteiten. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema. Op 24 maart is het thema ‘voorjaar', waarbij de deelnemers kijken bij de jonge dieren op de wijkboerderij Eemhoeve. De bijeenkomsten hebben als doel kinderen en senioren actief te betrekken bij de wijk en de samenleving en wederzijds respect te bevorderen. Daarnaast worden de taalbeleving en het taalgebruik van de kinderen gestimuleerd. En het is vooral ook gezellig om met elkaar bezig te zijn!

De vaste groep bestaat uit enkele senioren en acht kinderen. Senioren en kinderen die graag willen deelnemen, kunnen zich voor 1 maart opgeven. Bewoners van centrum Driezorg melden zich intern bij Cora van de Steeg, kinderen kunnen voor aanmelden of meer informatie terecht bij Francine Taat, via eemhoeve@travers.nl.