woensdag 7 januari 2015

Verhoging geluidswal Grevelingen

 Aa-landen: Dinsdagavond 6 januari hebben de bewoners van de Grevelingen, die direct achter de geluidswal wonen, met medewerkers van de gemeente gesproken over de mogelijkheden om de geluidswal te verhogen. Een groot deel van de bewoners heeft hierom gevraagd, omdat de geluidsoverlast de laatste jaren is toegenomen. Oorzaken daarvan zijn volgens de bewoners: de toegenomen verkeersdruk en inzakking van de wal.


Er is afgesproken dat in het voorjaar de wal voor een groot deel wordt verhoogd door grond aan te vullen. Dit wordt gelijk gedaan met toch al geplande onderhoudswerkzaamheden. In het voorjaar zal met de bewoners verder worden gesproken over de nieuwe beplanting van de wal.