dinsdag 29 mei 2012

Lammetjes Eemhoeve ge-oormerkt

De wet schrijft voor dat alle lammeren een oormerk moeten hebben en vandaag was het tijd om deze aan te laten brengen voor de dieren op de Eemhoeve. Gewillig lieten zij zich naar de stal leiden, niet wetende wat hen te wachten stond. Overigens was de stress van het 'gevangen' worden groter dan die van het oormerken zelf. De lelijke 'oorbellen' zijn inmiddels wel wat kleiner van formaat geworden. Eenmaal klaar was het hard rennen terug naar de weide.