zaterdag 11 maart 2017

Feestelijke heropening Eemhoeve

Aa-landen: Op zaterdag 11 maart vond de feestelijke heropening plaats van de wijkboerderij de Eemhoeve.
De afgelopen maanden vond zowel nieuwbouw als gedeeltelijke renovatie plaats op de wijkboerderij. In zijn nieuwe jasje biedt de wijkboerderij van Travers Welzijn nu meer ruimte voor groepsactiviteiten en krijgt het vanaf het voorjaar een bescheiden boerderijwinkel en lunchfunctie. Organisaties kunnen in de nieuwe activiteitenruimte komen vergaderen of bijvoorbeeld bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Op deze manier wordt de verbindende functie van de wijkboerderij versterkt.Na de gebouwen, die nu gereed zijn, wordt het buitenterrein van De Eemhoeve aangepakt. Dat traject wil De Eemhoeve de komende tijd samen met buurtbewoners en andere organisaties oppakken. Wie mee wil denken, is meer dan welkom. De Eemhoeve wil onder meer natuurlijk spelen mogelijk maken, met boomstammen en water en dergelijke. Dat levert ook een mooie ruimte op voor het ervaringsgericht werken van scholen en organisaties voor natuur- en milieueducatie (NME). Ook individuele kinderen kunnen op de Eemhoeve NME-activiteiten volgen. Het huidige buitenterrein heeft onder meer een akker, weilanden, bijenkasten en een Hondenspeelweide.