donderdag 15 februari 2018

Onderzoek geothermie

Aa-landen: De Gemeente Zwolle gaat het komende half jaar onderzoeken in hoeverre het gebruik van aardgas kan worden teruggedrongen door middel van geothermie. Eén geothermiebron kan jaarlijks genoeg warmte produceren voor 10.000 woningen.
Geothermie houdt in dat er energie wordt gehaald uit de aarde (geo) door gebruik te maken van de warmte (thermos) die daar in zit.

Het kansrijke gebied ligt ter hoogte van het Zwarte Water, tussen de Aa-Landen en Stadshagen. Om gebruik te maken van de warmte moet er tot een diepte van zo'n 2300 meter geboord worden.

Aardbevingen
De kans op aardbevingen door boringen naar aardwarmte is klein. Volgens Ko van Huisstede, aardwetenschapper, is het gebied rond Zwolle in tegenstelling tot Groningen relatief stabiel. Bovendien wordt er bij aardwarmtewinning, in tegenstelling tot gaswinning, netto niks uit de grond gehaald.

Onderzoek
Drie Zwolse woningcorporaties, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel hebben gezegd mee te werken aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor warmteafname. De komende tijd wordt onderzocht welke locatie binnen het zoekgebied het meest geschikt is voor het realiseren van een geothermiebron.