dinsdag 9 april 2019

Werkzaamheden aan verkeerslichten Rijnlaan – Waallaan

Aa-landen: Deze maand wordt er in de wijk gewerkt aan de verkeerslichten. De werkzaamheden hebben invloed op het doorgaande verkeer.

Het gaat om de verkeerslichten kruising Rijnlaan - Waallaan.
De kast van de verkeersregelinstallatie wordt vernieuwd, dit is de kast voor de techniek van de verkeerslichten.

Op 15 april starten de voorbereidende werkzaamheden. Deze vinden vooral in de berm plaats, hiervan heeft het verkeer weinig tot geen hinder.

Vanaf 29 april tot en met 2 mei staan de verkeerslichten vanwege de werkzaamheden uit. In deze periode wordt de oude kast verwijderd, de nieuwe geplaatst, in werking gezet en getest. Verkeersregelaars regelen dan het verkeer.