woensdag 6 mei 2020

Project Jij & De Wijk van start in Aa-landen

Aa-landen: Zwolse basisschoolleerlingen in Aa-landen duiken ook dit jaar weer in de geschiedenis van hun eigen wijk. Met het project ‘Jij & De Wijk’ leren de kinderen hun eigen leef- en leeromgeving beter kennen aan de hand van sporen uit het verleden.

De basis voor het erfgoededucatieproject ‘Jij & De Wijk’ is gelegd in het succesvolle kunst- en natuurproject ‘Alles Stroomt’ uit 2019. Hieraan deden ruim 1000 leerlingen uit Aa-landen mee. Door middel van kunst- en natuureducatie maakten kinderen destijds hun eigen ‘kijk op de wijk’. Deze kunstwerken werden op verschillende openbare wijklocaties tentoongesteld in mei 2019.

In het vervolgproject ‘Jij & De Wijk’ staat erfgoed centraal en ontdekken leerlingen hun wijk aan de hand van gebeurtenissen die hier in het verleden hebben plaatsgevonden en aan locaties die hierbij een rol speelden. Leerlingen onderzoeken in hun eigen omgeving de sporen uit het verleden en maken gebruik van kaarten, documenten, foto’s, schilderijen en historische voorwerpen om de geschiedenis tot leven te wekken. ‘Wat zegt het verleden over deze plek, over het nu, over jou en over de toekomst’, zijn de vragen die hierbij op school in verschillende workshops aan de orde komen.

‘Jij & De Wijk’ start in 2020 in Aa-landen en krijgt de jaren daarna een vervolg in de wijken Dieze en Centrum. Het project is een initiatief van Het Oversticht, Allemaal Zwolle, Stadkamer, ZoGemaakt en ErUit en wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en het Fonds voor Amateurkunst. Het toekomstplan is om het project ‘Jij & De wijk’ ook uit te rollen in andere wijken en gemeenten.

Oproep aan wijkbewoners: verhalen gezocht!
De projectgroep van Jij & de Wijk is op zoek naar persoonlijke herinneringen en verhalen van (oud)wijkbewoners om deze waar mogelijk en logisch te verwerken in de projectlessen.

We zijn met name op zoek naar:
- verhalen over de opbouw van de wijk. Naar mensen die de beginperiode van de wijk hebben meegemaakt en/of zelf hebben meegeholpen met de bouw ervan.
- herinneringen aan de vuilnisbelt op Westerveld. We zoeken de (nazaten van) de boer die vroeger zijn varkens op Westerveld liet lopen en mensen die vroeger wel eens ‘stiekem’ een kijkje zijn gaan nemen op de vuilnisbelt of juist een reden hadden om er te komen.
- ervaringen van mensen die wel eens met een metaaldetector op pad zijn gegaan in Aa-landen. Heeft u wel eens een bijzondere vondst gedaan? Meldt het ons!
- Ook andere verhalen, oude foto’s en brieven over de wijk zijn van harte welkom.
We komen graag in contact met u en vragen u uw verhaal en/of herinnering voor 1 juni 2020 te mailen aan Bernadet van der Veen via info@wijzijneruit.nl.
Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met uw verhalen om en gebruiken wij niets zonder uw nadrukkelijke toestemming. Alvast bedankt voor uw hulp!
Projectteam Jij & de Wijk