dinsdag 7 oktober 2014

Gastles politici op Meander

Aa-landen: Leerlingen van het Meander College, krijgen donderdag 9 oktober a.s. een gastles van twee politici. Statenlid Henk Veltkamp (VVD) en Zwols raadslid Gerrit van der Kooy (VVD)  gaan met jongeren in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin.

Deze lessen zijn onderdeel van het project Jong Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 27 november in het provinciehuis. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.
Voor jongeren is het lastig om onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor de provincie, gemeente en ProDemos om samen de scholieren op school op te zoeken.


De provincie Overijssel besteedt sinds enige jaren extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Sinds twee jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.