woensdag 1 juli 2015

Aanpassing busroute en dienstregeling lijn 4

Aa-landen: Zoals u misschien vernomen hebt, moet de provincie bezuinigen op het openbaar vervoer. De provincie krijgt minder geld van het rijk voor OV en het aantal reizigers is afgenomen. De provincie wil de goede lijnen versterken en voor lijnen die het minder goed doen, wordt er gekeken of er op een andere manier mensen mobiel kunnen blijven. Dit proces willen de provincie samen met inwoners doen.

Voor Zwolle is er  met de gemeente gekeken naar drie wijken waar wat speelt. Het meest concreet was de Aa-landen. Het gebruik van de bus blijft achter en de wijk vergrijst snel. De cijfers over het OV in de Wijkdialoog van 28 januari 2015 zijn gedeeld en wijkbewoners uitgenodigd met om mee te denken. Een groep van 10 tot 15 mensen heeft met de provincie meegedacht over hoe het openbaar vervoer te kunnen verbeteren en ook een bezuiniging te realiseren.

Met de groep is gekeken naar de lijn. Uit de cijfers blijkt dat het aan elkaar koppelen van de buslijnen door Aa-landen en Holtenbroek niet veel reizigers trekt, maar wel heel duur is omdat door de combinatie van de lijnen 2 en 4 het dubbele aantal bussen door beide wijken rijdt.

Het weghalen van de dubbeling levert een goede bezuiniging op, zonder dat de reiziger er veel last van heeft. Doordeweeks gaat het om ongeveer 10 reizigers per dag. Het totaal aantal reizigers op beide lijnen bedraagt 5606 per dag (0.17%). Er is met de groep naar allerlei alternatieven gekeken, maar uiteindelijk kwam dit voorstel als meest gewenst naar voren.

Dit voorstel betekent dat lijn 4 overdag in een kwartierdienst blijft rijden van maandag tot en met zaterdag. Van maandag tot vrijdag is dit van 06:00 tot 19:00, op zaterdag van 09:00 tot 18:00. In de avonduren en op zondag zal er in een halfuurdienst gereden worden net zoals nu. In de zomervakantie wordt er de hele dag een halfuurdienst gereden. De precieze vertrek- en aankomsttijden vanaf het station zijn nog niet bekend, omdat dit samenhangt met andere lijnen.


De nieuwe route van lijn 4 is tot aan de rotonde bij WKC De Dobbe gelijk aan de huidige route. Het verschil is dat de nieuwe route rechtdoor over de Rijnlaan gaat en via de Waallaan en de Hunzelaan de oude route bereikt. De scholierenhalte aan de Rijnlaan kan gebruikt worden als uitstaphalte voor passagiers voor de omgeving van het winkelcentrum. Zo hoeven zij niet het hele rondje mee.
Er is voor gekozen om de route met de klok mee door de wijk te rijden omdat de meeste reizigers nu al zo reizen en omdat de abri’s bij de haltes zo gebruikt blijven.


Het is de bedoeling dat deze wijziging per 14 december 2015 in gaat. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Björn Edelenbos van de provincie Overijssel (b.edelenbos@overijssel.nl).