dinsdag 13 december 2016

A very merry Flappus

Aa-landen: Op zaterdag 23 december a.s. houdt konijnenopvang Flappus een actiedag in kerstsferen om aandacht te vragen voor het bestaan van en de activiteiten door de opvang, en om geld voor de opvang van de dieren in te zamelen.