donderdag 22 december 2016

Knarrenhof gaat door

Aa-landen: Na 5 jaar zoeken naar locaties, onderhandelen daarover, het ontwikkelen van
woningen en groepsprocessen, het informeren van de buurt, het bijstellen van het
bestemmingsplan, het zo goed mogelijk aanpassen van het plan aan de
opmerkingen in de buurt is het nu eindelijke definitief. De Start Bouw van het 1e
Knarrenhof in Nederland begint in Zwolle op de Aabad-locatie in april 2017.

De 67 aankomende bewoners in de leeftijd van 45-90 jaar en de ondersteunende
Stichting Knarrenhof Nederland en Wooncoöperatie Knarrenhof Nederland zijn
hier ultiem blij mee! Knarrenhof gaat door!

In 2011 is een aantal Zwollenaren met woon- en leefervaring begonnen om een
hofje te ontwikkelen waar je zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk je 3e
levenshelft zou kunnen slijten. Hier is niet ‘opbrengsmaximalisatie’ van een
ontwikkelaar het Leitmotiv, maar het ontwikkelen van een gemeenschap met
gelijkgestemde mensen, het maken van een plan gericht op privacy en onderlinge
hulp en ontmoeting, en dit alles gehuisvest in een levensloopbestendige woning.
In dit project is ‘noaberschap’ en toekomstbestendigheid het Leitmotiv.

De leden hebben zich verenigd in de CPO vereniging Knarrenhof Zwolle. De
Stichting Knarrenhof Nederland zorgt voor de professionele begeleiding in
ontwerp, ontwikkeling, onderhandeling, juridische borging en bovenal
groepsdynamica. Zij focussen op haalbaarheid voor meerderheidsstandpunten met
een totaal nieuwe manier van ontwikkelen. Trekker van Knarrenhof Zwolle Peter
Prak noemt zichzelf dan ook wel ‘zachtgoed-ontwikkelaar’, stenen zijn bijzaak en
het resultante.

Het vinden van een locatie waar we ‘los mochten’ was veel moeilijker dan om
geinteresseerden te vinden. Op een bepaald moment hadden we meer dan 300
betalende leden, momenteel na 5 jaar hebben we nog steeds 233 leden. Van de 48
woningen zijn er 14 (30%) voor de sociale huur.

De woningen worden afgenomen door de grootste Zwolse woningbouwcorporatie DeltaWonen. De woningen worden gebouwd door Trebbe Wonen, deze partij werd in een meervoudig
onderhandse aanbesteding geselecteerd. In Zwolle heeft uiteindelijk het College
van B&W ons exclusiviteit op de locatie toegezegd, mits we een commerciële prijs
betalen, dat is gelukt. We zijn daarin geholpen door de Provincie Overijssel die ons
steunde met Raad en Daad en CPO-subsidie.

De woningen zijn toekomstvoorbereid. De vereniging Eigen Huis schreef over onze
woningen dat je er tot je 113e zelfstandig in kunt blijven wonen. Ook worden wij als
maatschappelijke organisatie aanbevolen door de Consumentenbond, het
KennisCentrum Wonen en Zorg (KCWZ) en kregen we positieve aandacht van
onder meer het blad Zorgvisie, KRO-NCRV de Monitor, Omroep Max etc.

Momenteel heeft Knarrenhof bijna 3000 deelnemers in Nederland in meer dan 60
gemeenten. In 11 gemeenten zijn we met projecten bezig. We beginnen overal
waar groepen mensen ons dat vragen. Als landelijke belangenbehartiger voor
onafhankelijk en toekomstvast leven en wonen (in die volgorde) krijgen we steeds
meer steun. Knarrenhof gaat door!Meer informatie op www.knarrenhof.nl
Of bel de initiatiefnemer/trekker: Peter Prak 06 388 211 62
Of de initiatiefnemer/aspirant bewoner Liedeke Reitsma: 038 4203024