donderdag 18 mei 2017

Verkeersexamentijd

Aa-landen: Veel gele hesjes donderdag in onze wijk. Vandaag werd het praktische verkeersexamen afgenomen. De leerlingen van de groepen 7 werden op de proef gesteld om hun verkeerskennis in de praktijk te laten zien. Het examen startte  tegenover de basisschool het Stroomdal.

De kinderen werden getoetst of ze de theorie die zij tijdens de verkeerslessen op school hebben geleerd ook in de praktijk kunnen brengen. Ze legden hiervoor op de fiets een route af. Onderweg kwaen de kinderen langs verschillende verkeerssituaties zoals kruisingen met verkeerslichten, rotondes en wegen met en zonder fietspaden. Controleurs beoordeelden of het kind voldoende verkeerskennis- en inzicht heeft en dus op een veilige manier deelneemt aan het verkeer.

Veilig Verkeer Nederland organiseert al meer dan 80 jaar het verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee gedeeltes, namelijk het VVN schriftelijk Verkeersexamen en het VVN praktisch Verkeersexamen. Beide examens worden afgenomen bij leerlingen van groep 7.