zondag 19 november 2017

Prijsuitreiking 40 jaar winkelcentrum

Aa-landen: Zaterdagmorgen om 11 uur moesten de hoofdprijswinnaars zich op het binnenpleintje van het winkelcentrum verzamelen. Zij hadden, net als vele anderen, allemaal een flyer ingeleverd die iedereen had gekregen die boodschappen deed in de feestweek van het jubilerende winkelcentrum.
 Een foto-impressie: