donderdag 13 september 2018

Proef Afval Bewust

Aa-landen: Op dinsdag 18 september 2018 beginnen de gemeente Zwolle en ROVA in de Aa-landen met de proef Afval Bewust. Afval Bewust geeft inzicht in het persoonlijke afvalscheidingsgedrag. Door deel te nemen aan de proef kan een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval.

“In Zwolle werken we samen aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk werken we toe naar een situatie zonder afval, waarin we al het materiaal kunnen hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Zodat we samen in 2020 uitkomen op de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. “, aldus de gemeente Zwolle.

Met de proef Afval Bewust onderzoeken de gemeente Zwolle en ROVA, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Raalte, op welke manier ze kunnen helpen bij het verminderen van restafval. En hoe ze het de inwoners daarbij zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken.

Deelnemers aan de proef Afval Bewust krijgen via de vernieuwde ROVA-app direct inzicht in de hoeveelheid restafval dat zij wegbrengen. Zo krijgt een deelnemer, elke keer als hij restafval naar de ondergrondse container brengt, een melding over afvalscheiden op zijn telefoon. Dat kunnen tips zijn over het beter scheiden van afval, maar ook informatie over hoe vaak hij afval heeft weggebracht. Omdat verschillende methodes worden getest krijgt niet iedere deelnemer dezelfde informatie te zien. Zo onderzoeken de ROVA en de gemeente wat het beste helpt om het restafval te verminderen. De proef loopt tot 18 maart 2019.

Naast het inzicht in de hoeveelheid restafval krijgen deelnemers met een Androidtelefoon met NFC-functie nog een extra functie tijdens de proef. Zij kunnen met hun smartphone de ondergrondse container voor restafval openen. ROVA is hiermee de eerste afvalinzamelaar in Nederland die dit mogelijk maakt.