zaterdag 10 november 2018

Klimaatstraat in Bernisse en Kleine Alm

Aa-landen: De Bernisse en kleine Alm krijgen een opknapbeurt. De inrichting gebeurt met ideeën van de Klimaatstraat en met duurzaam materiaal.
Het ontwerp voor de inrichting is samen met de bewoners gemaakt.

Er zal gebruik gemaakt gaan worden van een infiltratiekrat. Een infiltratiekrat is een krat dat ondergronds aangebracht kan worden. De kratten zijn voor 90% open en kunnen daardoor veel water bergen. Regenwater van de daken wordt afgevoerd naar deze kratten waarna het water opgenomen wordt in de ondergrond.
De kratten zijn omwikkeld met een textiel om grond en zand buiten te houden. Er is een bladafscheider nodig om bladeren en loof buiten te houden en te voorkomen dat na een hevige regenbui de kratten vollopen met bladeren via de regenpijp.

Een harde erfafscheiding wordt vervangen door een groene erfafscheiding. Een harde erfafscheiding kan bijvoorbeeld een schutting zijn of tegelpad.
Het probleem bij een harde erfafscheidingen is dat deze geen water op kunnen nemen en het water van de verharding niet naar de grond toegeleid kan worden.
Een erfafscheiding met planten neemt meer en sneller regenwater op, maar is ook een beter voor de biodiversiteit omdat het insecten en vogels aantrekt.

Er komen infiltratiestroken met planten naast verharde oppervlakken. Deze kunnen regenwater tijdelijk opslaan, zodat de grond water langzaam kan opnemen.
De bodem van de strook wordt beplant. Deze planten zorgen voor een zuivering van het water, waarmee de grondwaterkwaliteit wordt verbeterd.
De bakken worden iets lager dan de straat gemaakt.

Waterpasserende bestrating met kieren tussen de stenen bevordert het wegstromen van regenwater. Deze kieren zijn gevuld met split waardoor het infiltreren gemakkelijker gaat.
Onder de stenen wordt een waterbuffer aangebracht door gebruik te maken van een laag grind.
De bestrating is gebakken steen van klei. Deze stenen zijn duurzamer dan betonnen stenen omdat de herbruikbaarheid hiervan vele malen groter is. De stenen gaan wel 100 jaar mee.

Met bomen en in het bijzonder een klimaatboom beperk je hittestress, langdurige droogte én wateroverlast.
Met de klimaatboom wordt 5m3 regenwater dat op de daken valt, in een ondergronds krattenveld gebufferd. Met infiltratieleidingen wordt dit water naar de wortelzone van de boom afgevoerd. Met speciaal bomenzand is er water beschikbaar voor de wortels van de boom. Dat water verdampt de boom en dat geeft dus koeling.
Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de stad. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling.

Bomen in de stad hebben het zwaar. Er is vaak beperkte ondergrondse ruimte voor de wortels en de grond is verdicht. Door toenemende verharding kan regenwater moeilijk de wortels bereiken.
Omdat er onvoldoende water beschikbaar is, verdampen en verkoelen de bomen minder en staan de bomen 's zomers te droog. Juist op hete dagen zou er voldoende water moeten zijn voor de bomen om te verdampen!