dinsdag 3 maart 2020

Stroomdal 50 jaar

Aa-landen: Basisschool het Stroomdal bestaat 50 jaar en dit werd vrijdagmiddag 28 februari uitgebreid gevierd. Door de hele school heen konden belangstellenden tentoongestelde werkstukken van de kinderen bekijken en ook hingen er her en der fotocollages waarop de geschiedenis van de school was te zien.
In alle lokalen stonden heerlijke hapjes uit de diverse culturen en kinderen verzorgden optredens en rondleidingen.
De leerlingen hadden een dans ingestudeerd en ter afsluiting werd een schoollied ten gehore gebracht.Zo begon het 50 jaar geleden