woensdag 24 oktober 2012

Aa-bad wordt gesloopt

Aa-landen - Binnenkort wordt gestart met de sloop van het Aa-bad. Vanaf 29 oktober .as. wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop zoals het afsluiten van denutsvoorzieningen en het asbestvrij maken en strippen van het gebouw. Een daartoe gecertificeerd bedrijf gaat de chemische leidingen schoonmaken en voert het spoelwater met tanks af. De grond van het sloopterrein is overigens niet verontreinigd. Tijdens de werkzaamheden worden hekken rond het Aa-bad geplaatst en is het niet toegestaan de bouwplaats te betreden.

Vanaf half november start de aannemer met de sloop van het gebouw. Daarbij worden zoveel mogelijk bomen gehandhaafd en worden de struiken verwijderd. De parkeerplaats blijft intact maar wordt gedurende de duur van de werkzaamheden afgelsoten. De planning is dat de sloopwerkzaamheden duren t/m vrijdag 21 december 2012.

Voor het afvoeren van sloopafval is er een route vastgesteld. het bouwverkeer rijdt vanaf de Zwartewaterallee via de Rijnlaan, de rotonde bij de Dobbe naar de Eemlaan en rijdt vanaf hier het bouwterrein op. het \bouwverkeer verlaat het terrein weer via de Schelde laan richting de rotonde.

Tijdens de sloop zal er waarschijnlijk enige hinder worden ondervonden door het geluid van de machines en het bouwverkeer en wellicht minimale overlast vanstof. Het laatste wordt zoveel mogelijk voorkomen doordat de aannemer verplicht is tijdens de sloop van het gebouw te sproeien met water.

Zodra de werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein enigszins ge√ęgaliseerd en ingezaaid met gras dat extensief wordt onderhouden. Daarna worden de hekken verwijderd en wordt het terrein kaal opgeleverd. Wat er nieuw gebouwd gaat worden op deze plek is nog niet bekend. De gemeente gaat er op dit moment van uit dat het terrein na de sloop enige tijd zal braak liggen voordat er een nieuwe bestemming is gevonden. Over de invulling van het terrein gaat overleg plaatsvinden met de buurt.